Noutati an scolar 2018-2019

1.Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare din județul Vâlcea

Justificarea ofertei: activitățile de orientare urmăresc dezvoltarea personală și înzestrarea tânărului cu cunoștințe și abilități necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Educarea tinerilor pentru independență și flexibilitate le permit acestora exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări și asigură flexibilitate în managementul carierei.

Durata programului: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat;

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare;

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare;

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații. 

Planificarea modulelor tematice:

Nr.

crt.

Modul

Nr.ore

1.

Cunoștințe despre sine

2

2.

Informații ocupaționale

4

3.

Luarea deciziei

6

4.

Planificare

6

5.

Rezolvare de probleme

4

6.

Evaluare finală

2

  

Calendarul programului:

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

I(8h)

8 - 16

Cunoștințe despre sine

Informații ocupaționale

curs

aplicatii

II (8h)

8 - 16

Luarea deciziei

Planificare

curs

aplicatii

evaluare

III (6h)

8 - 14

Rezolvare de probleme

curs

aplicaţii

evaluare

IV (2

 9 - 11

Evaluare finală

evaluare

 Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10 % Prezenţa şi implicare

40 %

Frecvență 20%

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice 20%

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Proiecte, referate

50 %

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

2. Resurse umane:

2.1 Formatori implicați:

  • Prof. Tăbăcuțu Adriana, limba și literatura română, gradul didactic I, inspector școlar ISJ Vâlcea
  • Prof. Mărgărita Elena-Antoanela, psihologie, gradul didactic I, inspector școlar ISJ Vâlcea
  • Prof. Georgescu Maria, psihologie, gradul didactic I, coordonator CJAP

2.2 Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru