Noutati an scolar 2018-2019

In perioada 01-15 septembrie 2017, la secretariatele unităților de învățământ, se depun cererile cadrelor didactice însoțite de copii ale documentelor justificative pentru recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS 5562/2011.

Informatii suplimentare se pot obtine de la directorul unitatii de invatatmant si de la responsabilul de formare continua.

Mai multe detalii  AICI