I. Criterii curriculare

Tip program: formare şi dezvoltare profesională
Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învățământul primar
Justificarea ofertei: Orice schimbare și orice reformă în educație nu se poate realiza fără o analiză a aspectelor culturale și fără a le lua în considerare ca parte integrantă a mediului educațional. Cunoașterea trăsăturilor culturii organizației noastre școlare este esențială pentru decizia strategică de continuare a reformei educaționale cu toate implicațiile care derivă din acest fapt. Cultura școlii este un mediu care ”poartă” mesajele și care mediatizează relațiile inter-personale și relațiile dintre școală și comunitate.
Actualul program de formare vă propune identificarea culturii organizaționale ca un complex specific de valori, credințe conducătoare, reprezentări, înțelesuri, căi de gândire împărtășite de membrii organizației școlare, ca determinantă a modurilor în care membrii unei organizații se vor comporta în interiorul și în afara organizației și care sunt transmise noilor membri drept corecte.
Durata: 30 ore
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate, conform standardelor funcției de învățător:
I. Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne;
II. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social.
III. Manifestarea unei conduite pedagogice (auto)reflexive asupra activităţilor didactice / pedagogice proprii;
IV. Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;
V. Asimilarea cunoștiințelor de tip organizațional.

Planificarea modulelor tematice:


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Dimensiunea de gen în educație

3 h

1 h

2 h

-

2. Parteneriatul educațional - școală și comunitate

4 h

1 h

2 h

1 h

3. Managementul de proiect

7 h

2 h

4 h

1 h

4. Managementul schimbării

7 h

2 h

4 h

1 h

5. Cultura organizațională

7 h

2 h

4 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

30 h

8 h

16 h

6 h

 

Calendarul programului:


Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(7 h)

8 – 9

1. Dimensiunea de gen în educație
2. Parteneriatul educațional - școală și comunitate

Curs

 

 

Prof. Popa Emil

 

Prof. Savu Nicolița

 

Prof.Șandru Valeria

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 15

Evaluare

II
(7 h)

8 – 10

3. Managementul de proiect

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 15

Evaluare

III
(7 h)

8 – 10

4. Managementul schimbării

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 15

Evaluare

IV
(7 h)

8 – 10

5. Cultura organizațională

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 15

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalități de evaluare a cursanților:


Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

  • activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;
  • proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

 

II. Resurse umane:

  • Prof. Savu Nicolița, inspector școlar de specialitate (formator județean)
  • Prof. Popa Emil, inspector școlar de specialitate (formator județean)
  • Prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD (formator județean)

Certificare: adeverinţă CCD