AN SCOLAR 2009-2010

Eliberarea atestatelor de formare continua DeCeE, Initiere IT si Utilizare Ael, IntelTeach, se face incepand cu 1 Februarie 2010, conform regimului actelor de studii.
Eliberarea se face personal, prezentandu-se buletinul de identitate sau cartea de identitate.

*Nota:
Atestatele de la DeCeE se elibereaza numai pentru cei care sustinut evaluarea in data din tabelul respectiv. descarca
Atestatele de la IT si Ael se elibereaza numai pentru cei care sustinut evaluarea in data din tabel si formatorul respectiv.descarca
Atestatele de la IntelTeachse elibereaza numai pentru cei care sustinut evaluarea in data din tabel si formatorul respectiv.descarca

Urmatoarele cadre didactice sunt informate ca in oferta de formare a CCD Valcea pentru anul scolar 2009 - 2010 nu figureaza cursurile mai jos mentionate:

- MANAGEMENT SI COMUNICARE descarca

- MANAGER DE PROIECT descarca

- DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE PRIN ACTIVITATI DE MENTORAT descarca

Evaluarea finala a cursului "Strategii de diminuare a violentei in comunitate" se va desfasura Sambata 13 Februarie 2010 pentru toate grupele, dupa cum urmeaza:

- ora 09.00 - 11.00 grupa 1 educatoare

- ora 11.00 - 13.00 grupa 2 educatoare

- ora 13.00 - 15.00 grupa 3 invatatori

- ora 15.00 - 17.00 grupa 4 profesori

Casa Corpului Didactic Vâlcea organizează program formare continuă:

  • Categoria 2, modul lung, 89 ore -25 credite
  • Grup Țintă: educatoare, învățători, profesori, maiștri.

Echipa de formare:

Preot Conf. dr. Ilie I. Ivan - coordonator
Prof. Doina Oprescu - manager program
Prof. Mihai Fârtat
Prof. Elena Florescu
Prof. Denise Banu
Perioada de înscriere: 1 septembrie - 15 octombrie la secretariatul C.C.D.

NR. CURS
DENUMIRE CURS
BAZA DE DATE
I.1.
Curs "INITIERE IT"şi "UTILIZARE AEL" (SIVECO) - 25 credite (educatoare,învăţători, profesori)

I.2.

Intel Teach (Instruirea in societatea cunoasterii) - 25 credite invăţători/ institutori,profesori)

I.3.

EDU EXPERT – 25 credite (profesori de limba română, matematică, limba engleză, ştiinţe socio umane – numai religie, psihologie, ecomomie, logică/ filozofie; inspectori şi directori de unităţi de învăţământ

 

II.1.

STRATEGII DE DIMINUARE A VIOLENŢEI ÎN COMUNITATE – 25 credite (educatoare, învăţători, profesori, maiştri)

II.2.

PRACTICUM – Formarea îndrumătorilor de practică pedagogică – 20 credite (cadre didactice cu gradul I)

II.3.

CONSILIEREA CARIEREI – 15 credite (profesori)

II.4.

ÎNVĂŢAREA EFICIENTĂ – 15 credite (profesori)

III.1.

Curs de iniţiere în utilizarea calculatorului (personal didactic auxiliar şi nedidactic )

III.2.

Curs de iniţiere şi utilizare a Limbii Engleze (profesori de alte discipline decat Limba engleza)

IV.1.

Activitatea financiar-contabilă şi resurse umane. Sistemul de control managerial (directorii de unităţi şcolare, personal didactic auxiliar şi nedidactic

IV.2.

Activităţi de învăţare specifice educaţiei muzicale (cadrele didactice de alte specialităţi care au incluse în norma didactică orele de Educaţie Muzicală la clasele V-X în şcoli sau licee.)

IV.3.

Asigurarea calitatii in educatie. Documentele profesorului (cadre didactice cu specializarea în chimie, fizică si biologie din învăţământul gimnazial şi liceal)

IV.4.

Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar (coordonatorii comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ şi tuturor cadrelor didactice din aceste unităţi care doresc să înţeleagă şi să implementeze CNAC, maiştri instructori)

IV.5.

Biblioteconomie – noutăţi şi tehnici de lucru (profesori documentarişti, bibliotecari)

IV.6.

CIP – consiliere în domeniul inovaţiei pedagogice (învăţători, profesori)

IV.7.

Consiliere şi orientare școlară (cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal)

IV.8.

Creativitate şi mesaj prin arte vizuale (cadrele didactice care au incluse în norma didactică orele de Educaţie Plastică la clasele V-XII în şcoli sau licee.)

IV.9.

Curriculum la decizia şcolii (cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, maiştri instructori)

IV.10.

Dezvoltarea competenţelor de evaluare în învăţământul preuniversitar (personal didactic din învăţământul preuniversitar)

IV.11.

Dezvoltarea gândirii creatoare în educaţia formală şi informală (profesori de limba engleza şi profesori de alte discipline care sunt interesaţi să introducă exerciţii de gandire creativa în predarea materiei lor)

IV.12.

Dezvoltarea personalităţii şcolarului şi inteligenţe multiple(învăţători, profesori de gimnaziu şi de liceu)

IV.13.

Didactica disciplinei – educaţie fizică şi sport (cadre didactice din învăţământul gimnazial)

IV.14.

Didactica specialităţii – electrotehnică/ electromecanică/ energetică (profesori si maiştri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din domeniul electrotehnic, electromecanic şi energetic.)

IV.15.

Educăm aşa! (cadrele didactice din învăţământul primar şi preşcolar din unităţile şcolare unde nu exista al II-lea instructor)

IV.16.

Educarea caracterului ("Character First!") (cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal)

IV.17.

Educaţie pentru sănătate (cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal care predau opţionalul "Educaţie pentru sănătate")

IV.18.

Educația timpurie - o realitate a zilelor noastre (educatoare)

IV.19.

Educaţie incluzivă. Intervenţie specializată conform diagnosticului directori de unitati scolare, institutori/ invatatori, educatoare, profesori, personal didactic auxiliar )

IV.20.

Educaţie pentru cetăţenie democratică (cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, consilieri cu programe şi proiecte educative)

IV.21.

Formarea cadrului didactic eficient (cadre didactice debutante (învăţători,profesori de gimnaziu şi liceu) de toate specializările care sunt interesaţi să devină profesori eficienţi cu înalte competenţe de management al grupului educat şi de o bună comunicare cu familiile elevilor şi comunitatea locală)

IV.22.

Învăţarea interactivă în predarea limbilor moderne (engleză, franceză, germană)

IV.23.

Managentul activităţilor educative formale şi nonformale (profesori diriginţi, consilieri pe programe şi proiecte educative)

IV.24.

Managementul proiectelor (coordonatori proiecte, cadre didactice din învăţământul preuniversitar)

IV.25.

Managementul resurselor umane în învăţământul preuniversitar (cadre de conducere din învăţământul preuniversitar)

IV.26.

Managementul schimbării - proiectarea dezvoltării instituţionale (directori de şcoli, cadre de decizie)

IV.27.

Managementul unităţilor de învăţământ (cadre de conducere, personal didactic, nedidactic şi auxiliar)

IV.28.

Metode interactive si de grup (profesori, invatatori, educatoare)

IV.29.

Metode active de învăţare; învăţarea prin cooperare(chimie, fizică, biologie) (cadre didactice cu specializarea în chimie, fizică si biologie din învăţământul gimnazial şi liceal )

IV.30.

Metode alternative de educaţie (consilieri de programe şi proiecte educative, responsabili de comisii metodice din şcoli)

IV.31.

Metode de educare nonviolente (cadre didactice, auxiliare şi nedidactice din învăţământul preuniversitar)

IV.32.

Metodica activitatilor de asistenta psihopedagogica (psihologi scolari)

IV.33.

Metodica predării geografiei. Probleme fundamentale de geografie a României (profesori de geografie din învăţământul gimnazial şi liceal)

IV.34.

Metodica predării limbii şi literaturii române. Structuri didactice deschise (profesori de limba şi literatura română)

IV.35.

Metodica predării matematicii. Matematici aplicate (profesori de matematică, gimnaziu şi liceu)

IV.36.

Oportunitati de finantare prin proiecte europene (personal didactic, nedidactic şi auxiliar din învăţământul preuniversitar )

IV.37.

Paşi spre Europa (cadre didactice din unităţile şcolare de învăţământ preprimar)

IV.38.

Prelucrarea sistemică a conţinutului fizicii de liceu (profesori de fizică de liceu)

IV.39.

Proiect metodic pentru abilitarea profesorilor metodişti (cadre didactice care doresc să devină metodişti ai ISJ)

IV.40.

Provocări actuale în didactica istoriei (profesorii de istorie)

IV.41.

Responsabil formare continuă şi perfecţionare în unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)

IV.42.

Şcoala şi Biserica – factori de educaţie (profesorii de religie debutanţi, profesori de religie stagiari)

IV.43.

Şcoală şi comunitate ( cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, maiştri instructori)