UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRANCOVEANU”

organizează:

CURSURI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

 

  • Baza legală: OMECT 5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare şi OMECT 4163/2003 privind înfiinţarea Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic în cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”
  • Forma de învăţământ şi durata:cu frecvenţă, un an
  • Taxa de şcolarizare:1500 lei (în 4 rate)

 

  • acte necesare la înscriere: diploma de bacalaureat (original), diploma de licenţă (original) sau, pentru absolvenţii anului 2012, adeverinţa de susţinere a examenului de licenţă în care să se menţioneze media, suplimentul la diplomă sau foaia matricolă a studiilor universitare de licenţă (copie), certificat de naştere (copie legalizată), certificat de căsătorie (copie), adeverinţă medicală, 2 (două) fotografii tip buletin, buletin/carte de identitate (copie), un dosar plic.
 
 
Descarca afisul AICI