1. Criterii curriculare

Tip program: formare şi dezvoltare profesională

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice, asistenţi sociali, mediatori şcolari, inspectori, directori de unităţi de învăţământ preuniversitar, dovedind o bună cunoaştere şi întelegere a reformei educaţionale non-formale din România, cât şi persoane din domenii diverse care au legatură cu elevii/ copii aflați în situație de abandon școlar.

Justificarea ofertei:

Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari si elevi) aflaţi la risc de abandon şcolar şi menţinerea acestora în şcoală prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare si consiliere.

Îmbunătăţirea capacităţii sistemului educaţional de a raspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Se urmăreşte ca metodele folosite să contribuie la creşterea motivaţiei pentru învăţare şi optarea pentru învătământul de stat ca alternativă viabilă în construirea unui viitor împlinit al copiilor.

Vor fi îmbunătăţite metodele de consiliere a elevilor şi a părinţilor în vederea minimalizării părăsirii şcolii utilizând modalităţi de lucru inovatoare. Se va pune accent în principal pe maniera de lucru nonformală, ştiut fiind faptul că este cea care captivează şi aduce mai multe rezultate pe termen lung.

Durata: 24 de ore    

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

  • Proiectarea, organizarea și realizarea activităţilor educative extracurriculare.
  • Proiectarea si organizarea activitatilor instructiv – educative in colaborare cu comunitatea.
  • Soluţionarea situaţiilor conflictuale, mediere, negocierea conflictelor, asigurarea unui climat de transparenţă, încredere şi responsabilitate în şcoală.
  • Elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului scoala – familie.
  • Cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor umane, materiale şi financiare.
  • Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea „situaţiilor de criză”.

Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

I. Abandonul scolar

I.1. Definire, cauze, efecte

I.2. Identificarea categoriilor de persoane care sunt în risc de abandon şcolar, caracteristici ale acestora, si a celor care pot influenta abandonul contribuind la reducerea lui, harta abandonului scolar

I.3. Actiuni de prevenire a bandonului scolar

       
       

6 h

2 h

4 h

-

II. Ce este un facilitator

II.1. Exercitiu Construirea facilitatorului

II.2. Prejudecăţi, stereotipuri  şi cum influenţează acestea facilitarea

       

5 h

1 h

4 h

-

III. Comunicarea

III.1. Comunicarea - feedback, bariere în comunicare, Ferestra Johary

III.2. Comunicare non-verbală, ascultarea activă

III.3. Conflicte - medierea conflictelor, negociere

       
       

6 h

2 h

4 h

-

IV. Activitati specifice facilitării școlare

IV.1. Rolul comunităţii în prevenirea abandonului şcolar, factori interesaţi

IV.2. Rolul educatiei nonformale în comunicarea cu beneficiarii (elevi si părinţi)

       
       

5 h

1 h

3 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

15 h

3 h

Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I (6 h)

8 – 9

Abandonul scolar

-        Definire, cauze, efecte

-        Identificarea categoriilor de persoane care sunt in risc de abandon scolar, caracteristici ale acestora, si a celor care pot influenta abandonul contribuind la reducerea lui, harta abandonului scolar

-        Actiuni de prevenire a bandonului scolar

Curs

 

 

 

 

Prof. Șandru Valeria

 

 

 

 

 

Prof. Papuzu Cornelia

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

II(5 h)

8 – 10

Ce este un facilitator

-       Exercitiu Construirea facilitatorului

-        Prejudecati, stereotipuri  si cum influentează acestea facilitarea

Curs

10 – 12

Aplicații

12 – 13

Aplicații

III(6 h)

8 – 10

Comunicarea

-        Comunicarea - feedback, bariere în comunicare, Ferestra Johary

-        Comunicare non-verbala, ascultarea activa

-        Conflicte - medierea conflictelor, negociere

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

IV(5 h)

8 – 10

Activitati specifice facilitării școlare

-        Rolul comunitatii în prevenirea abandonului scolar, factori interesati

-        Rolul educatiei nonformale in comunicarea cu beneficiarii (elevi si parinti)

Curs

10 – 12

Aplicații

12 – 13

Aplicații

V(2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

 prezenţa si implicare

- frecvenţă – (prezenţă fizică);

- activitatea la seminar – (prezenţă activă).

Realizarea unui portofoliu

Completarea unui chestionar

 

2.Resurse umane

  • prof. Papuzu Cornelia, formator regional, acreditat CNFPA,
  • prof. Șandru Valeria, formator regional, acreditat CNFPA.