1. Criterii curriculare

Denumirea programului: 

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul  primar

Justificarea ofertei:

Cursul de faţă îşi propune să ofere cadrelor didactice  informaţii cu privire la modul în care normele didacticii pot fi aplicate la predarea obiectelor de învăţământ. Introducerea în problematica actuală a didacticii disciplinei (definiţia şi obiectul său) va fi secondată de o prezentare detaliată a metodologiei predării-învăţării educaţiei , accentuându-se necesitatea reconsiderării metodelor clasice şi a utilizării lor în spirit modern, euristic, alături de cele active, recomandate de didactica actuală .

Interdisciplinaritatea presupune o învăţare prin cooperare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.

Durata: 40 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

 • să înţeleagă şi să utilizeze corect limbajul specific pedagogiei în organizarea predării cunoştinţelor de specialitate;
 • să cunoască principalele metode de predare-învăţare şi modalităţile specifice de a le utiliza în lecţii
 • să deţină informaţii cu privire la formele de comunicare didactică
 • să realizeze documente şcolare precum planul de lecţie, planificarea anuală şi semestrială etc.
 • să cunoască metodele şi tehnicile de evaluare a rezultatelor şcolare ale elevilor şi aplicabilitatea lor în cazul disciplinei de faţă .
 • Însuşirea unor cunoştinţe, abilităţi, comportament de bază în învăţarea eficientă a unor abilităţi practice în condiţii de cooperare;
 • Formarea capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare-invatare şi să înţeleagă necesitatea folosirii acestora.
 • Implicarea activă şi creativă a copiilor pentru stimularea gândirii productive, a gândirii divergente, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor;  
 • Formarea deprinderilor copiilor de a găsi singuri informaţii, de a lucra în echipă, de a aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă, de a conştientiza stilurile de învăţare pe care le preferă (adică cum învaţă o poezie, o poveste, cum realizează un desen, o construcţie etc., cel mai repede);  
 • Formarea unui sistem de capacităţi;

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

-        frecvenţă

-        activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

portofoliu

2. Resurse umane                                                                   

Formatori implicaţi

 • Sararu Elena - ISJ Vâlcea                                                                                     
 • Ohîi Maria - ISJ Vâlcea
 • Ionescu Lavinia – Formator national
 • Pirvulescu Mihaela – Formator national