Program de formare continuă acreditat în sistem on line [Ordin M.E.C.T.S. nr. 4486 / 23.06.2011] -276 ore, 90 credite transferabile -

Cui se adreseaza programul de formare ?

  • destinat directorilor de şcoli în funcţie sau potenţialilor directori de şcoli ;
  • destinat inspectorilor de specialitate, cadrelor didactice care aspira la functii manageriale in invatamant
  •  membrilor  comisii de calitate din invatamantul preuniversitar;
  • cadrelor didactice care detin/aspira la functii de coordonare in structuri ale Ministerului Educatiei Nationale, in Casa Corpului Didactic si in alte institutii educative.

Care sunt avantajele parcurgerii programului de formare ?

  • program de lucru flexibil, cursantii pot participa la activitatile didactice in sistem on line, in intervalele stabilite de comun acord cu tutorii;
  • e-learning, metoda didactica moderna de tip asincron, cursantii au acces la campusul virtual al centrului inclusiv la toate serviciile de comunicare oferite de catre acesta (chat, forum, mesagerie), materiale de studiu electronice, calendar on line  etc.
  • formarea si perfectionarea competentelor in conducerea institutiilor de invatamant preuniversitar;
  • formarea si perfectionarea competentelor privind managementul resurselor financiare, managementul resurselor umane si managementul comunicarii;
  • formarea si perfectionarea competentelor privind managementul de proiect, managementul curricular si al protectiei organizationale;
  • promovarea alternativelor educationale, a educatiei interculturale si a relatiilor scoala-familie-comunitate.

Durata programului de formare : 8 luni (3 module X 276 ore)

Taxa de şcolarizare: 1500 LEI, eşalonat în 5 rate.

FURNIZOR FORMARE:

UNIVERSITATEA DIN PITESTI

INSTITUTTUL DE FORMARE SI PERFORMANTA MUNTENIA

CENTRUL DE FORMARE CONTINUA MUNTENIA