Teme:

T1:  Despre competenţe în general (10 ore)

T2:  Competenţele cheie şi utilizarea în practica didactică la diferite niveluri: disciplina, arie curriculară, (13 ore)

T3:  CDS ca exemplu de proiectare pe competenţe (10 ore)

T4:  Module opţionale:

- preprimar/ primar/ gimnazial/ liceal  (33 ore pe platforma)

- modul transversal interarii sau ca proiect al şcolii: Educaţia în spiritul dezvoltării durabile (11 ore)

Temele îşi propun să răspundă următoarelor direcţii majore de intervenţie:

-          Ce înseamnă curriculumul centrat pe competenţe ?

-          Ce presupune proiectarea de curriculum centrat pe competenţe ?

-          Cum poate fi aplicat curriculumul centrat pe competenţe (la nivelul disciplinei, al ariei curriculare, al şcolii)?

 

Organizarea cursului: (89 ore: 48 faţa în faţă + 32 pe platformă +9 evaluare)

   

Tema

Ore face to face

Ore on line

Total ore/

modul

Observaţii

 

Module obligatorii

36 ore

12 ore

48 ore

 

1

Despre competenţe în general

11 ore

4 ore

 15 ore

 1 oră evaluare recapitulativa  on line/ test

2

Competenţele cheie şi utilizarea în practica didactică la diferite niveluri: disciplina, arie curriculară

12 ore

4 ore

16 ore

3

CDS ca exemplu de proiectare pe competenţe

13 ore

4 ore

17 ore

 

Cursuri opţionale

12 ore

20 ore

32 ore

Cursanţii vor alege 1 modul

1

O1 Elemente de specificitate  in proiectarea/implemetarea curriculum-ului la nivel preprimar

4 ore

10 ore

15 ore

+ 1/2 oră evaluare parţială on line/ test

2

O2 Elemente de specificitate  in proiectarea/implemetarea curriculumului la nivel primar

4 ore

10 ore

 

15 ore

+ 1/2 oră evaluare parţială on line/ test

3

O3 Elemente de specificitate  in proiectarea/implemetarea curriculum-ului la nivel gimnazial&liceal 

4 ore

10 ore

15 ore

+ 1/2 oră evaluare parţială on line/ test

4

Educaţia în spiritul dezvoltării durabile (modul transversal) interarii sau ca proiect al şcolii)

8 ore

10 ore

 

17 ore

Modul complementar obligatoriu + 1/2 oră evaluare parţială on line/ test

 

Evaluare

6 ore finala+3 evaluare partială

COMPETENŢE GENERALE

I. Investigarea curriculum-ului din perspectiva acţiunii didactice centrate pe elev

II. Aplicarea algoritmilor optimi în proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice din perspectiva curriculum-ului centrat pe competenţe

III. Reglarea componentei „conţinuturi” în modelul de proiectare curriculară centrat pe competenţe

COMPETENŢE  SPECIFICE

I.1. Lectura curriculum-ului centrat pe competenţe independent de conţinuturile disciplinelor şcolare.

I.2.  Abordarea adecvată a relaţiei dintre unitatea de învăţare asociată unui model de învăţare a competenţelor

II.1. Adecvarea strategiilor de proiectare, organizare şi evaluare a acţiunii didactice la modelul educaţiei individualizate centrate asupra elevului.

II.2. Utilizarea spectrului competenţelor ca profil pedagogic al activităţii didactice.

II.3. Utilizarea evaluării ca o componentă a procesului de predare-învăţare în care interiorizarea competenţelor este anticipată şi adecvată pe parcursul învăţării.

III.1. Selectarea conţinuturilor relevante în formarea competenţelor ca pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini.

III.2. Operarea cu conţinuturile disciplinare din perspectiva curriculumului integrat, a transdisciplinarităţii şi a modularităţii.

III.3. Abordarea conţinuturilor din perspectiva unei cunoaşteri construite specifice societţii cunoaşterii.

     2.Resurse umane

  • prof. Apostol Doinița, inspector școlar, formator județean
  • prof. Coroiu Camelia, prof. psiholog, formator județean
  • prof. Dobrete Adina Florentina, inspecor școlar, formator județean
  • prof. Ene Ana Gabriela, formator județean
  • prof. Sandu Elena Daniela, formator județean
  • prof. Stroescu Laura, formator județean
  • prof. Vlăsceanu Diana Cecilia, formator județean.