Prin prezentul program de formare se oferă cadrelor didactice 7 teme de formare, dintre care fiecare cursant trebuie sa parcurgă, obligatoriu, 5 module (cele 3 teme obligatorii și 2 teme opționale, la alegere dintre cele 4 opționale oferite).

COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE

COMPETENŢE  GENERALE

COMPETENŢE SPECIFICE

 

Cunoaşterea şi aplicarea funcţiilor manageriale: proiectarea, organizarea, coordonarea, controlul, monitorizarea, conducerea operaţională şi evaluarea activităţilor din unitatea şcolară, proiectarea dezvoltării instituţionale.

Realizarea documentelor de planificare/ proiectare managerială, pe baza unei analiza concrete a unităţii şcolare, în vederea elaborării unei oferte educaţionale centrate pe nevoile de dezvoltare ale elevilor şi ale comunităţii locale, conforme cu standardele de calitate.

Utilizarea funcţiilor manageriale în vederea unei activităţi eficiente a unităţii şcolare.

Utilizarea managementului strategic pentru dezvoltare instituţională – asigurarea calităţii în educaţie.

Elaborarea de strategii eficiente în vederea asigurării calităţii în educaţia furnizată elevilor.

Proiectarea şi organizarea activităţilor educative extracurriculare.

Realizarea de activități educative extracurriculare interesante, atractive, de calitate.

Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice în vederea asigurării calităţii în educaţie.

Utilizarea strategiilor care permit oferirea unei educații de calitate elevilor.

Cunoaşterea şi utilizarea strategiilor adecvate de comunicare şi relaţionare managerială.

Selectarea căilor şi mijloacelor eficiente de comunicare individuală şi instituţională pentru eficientizarea demersului managerial.

Soluţionarea situaţiilor conflictuale, medierea, negocierea conflictelor, asigurarea unui climat de transparenţă, încredere şi responsabilitate în şcoală.

Cunoaşterea şi utilizarea strategiilor de comunicare şi relaţionare.

Selectarea căilor şi mijloacelor eficiente de comunicare pentru eficientizarea demersului didactic.

Soluţionarea situaţiilor conflictuale, medierea, negocierea conflictelor, asigurarea unui climat de transparenţă, încredere şi responsabilitate în  clasa / grupa de elevi.

Cunoaşterea şi aplicarea funcţiilor manageriale: proiectarea, organizarea, coordonarea, controlul, monitorizarea, conducerea operaţională şi evaluarea activităţilor cu clasa/grupa de elevi.

Utilizarea funcţiilor manageriale în vederea unei activităţi eficiente a unităţii şcolare.

Utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de evaluare specifice procesului managerial de calitate.

Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii, motivaţiei resurselor umane, formarea grupurilor/ dezvoltarea echipelor din şcoală, managementul conflictelor.

Adoptarea strategiilor care permit utilizarea optimă a resurselor umane din şcoală.

Valorificarea particularităţilor individuale şi de grup pentru eficientizarea demersului managerial, formarea grupurilor şi a echipelor de lucru din şcoală.

Cunoaşterea şi aplicarea modalităţilor de elaborare şi implementare a proiectelor

Realizarea și implementarea de proiecte eficiente.

Realizarea unor proiecte comune şcoală-familie-comunitate.

Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii motivaţiei elevilor, formarea grupurilor/ dezvoltarea echipelor din  clasa/ grupa de elevi, managementul conflictelor.

Adoptarea strategiilor care permit utilizarea optimă a resurselor umane ale clasei / grupei de elevi.

Valorificarea particularităţilor individuale şi de grup pentru eficientizarea demersului  didactic, formarea grupurilor şi a echipelor din clasa / grupa de elevi.

Cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor materiale şi financiare.

Adoptarea strategiilor care permit utilizarea optimă a resurselor   materiale şi financiare  ale unităţii şcolare.

Adoptarea strategiilor care permit utilizarea optimă a resurselor materiale şi financiare  ale clasei/grupei de elevi.

Cunoaşterea şi utilizarea strategiilor adecvate de self – management

Adoptarea strategiilor specifice pentru dezvoltarea personală.

Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea „situaţiilor de criză”.

 

Prin prezentul program de formare se oferă cadrelor didactice 7 module/ teme de formare dintre care fiecare cursant trebuie sa parcurgă, obligatoriu, 5 module (cele 3 module/ teme obligatorii și 2 module/ teme opționale, la alegere dintre cele 4 opționale oferite).

 

Program de formare

Nr. total de ore

Nr. ore de formare faţă în faţă

Nr. ore de

formare on line

Nr. ore de

evaluare

Management organizaţional şi de grup

82

46

28

8 ore

(6 ore evaluare finala +

2 evaluare parţială)

 

Nr. crt.

Modulul/ tema

Nr. total de ore

Nr. ore de formare faţă în faţă

Nr. ore de

formare on line

Nr. ore de

evaluare

MODULE OBLIGATORII:

 

1

T1: Managementul clasei/grupei – gestionarea situaţiilor de criză

15

11

4

1 oră de evaluare intermediară/

2

T2: Managementul comunicării

14

10

4

 

3

T3: Management strategic

25

17

8

 

MODULE OPŢIONALE:

 

4

O1: Managementul asigurării calităţii

10

4

6

1/2 oră de evaluare intermediară

5

O2: Managementul activităţilor extracurriculare

10

4

6

1/2 oră de evaluare intermediară

6

O3: Proiectul de dezvoltare instituţională

10

4

6

1/2 oră de evaluare intermediară

7

O4: Management de proiect

10

4

6

1/2 oră de evaluare intermediară

 

Total ore

74 ore

46 ore

28 ore

2 ore evaluare intermediară

Module obligatorii:

T1: Managementul clasei/grupei – gestionarea situaţiilor de criză

T2: Managementul comunicării

T3: Management strategic

Module opționale (câte două ân funcție de alegerea formabililor):

O1: Managementul asigurării calităţii

O2: Managementul activităţilor extracurriculare

O3: Proiectul de dezvoltare instituţională

O4: Management de proiect

     2.Resurse umane

  • prof. Banu Denise, formator județean
  • prof. Cumpănășoiu Sorin Teodor, inspector școlar,formator județean
  • prof. Diaconescu Carmen,formator județean
  • prof. Georgescu Mariana Adriana, formator județean
  • prof. Olaru Domnica, formator județean
  • prof. Șandru Valeria, formator județean
  • prof. Stan Ionela Roxana, formator județean.