1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:Profesori consilieri şcolari – toate nivelele de învăţământ

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru consilierii şcolari, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de asistenţă psihopedagogică la nivelul judeţului Vâlcea.

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • dezvoltarea personală a profesorilor consilieri şcolari;
  • aprofundarea cadrului legislativ al profesiei;
  • analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii de asistenţă psihopedagogică la nivele de învăţământ diferite;
  • organizarea activităţilor de consiliere educaţională;
  • aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de consiliere educaţională;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Consilierul şcolar ca persoană

5

1

3

Cadrul legislativ al profesiei

2

2

-

Organizarea activităţii de consiliere educaţională

8

3

6

Promovarea activităţii de consiliere educaţională

5

1

4

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

7

13

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-16

Consilierul şcolar ca persoană

curs

aplicaţii

Nicula Florentina Cristina

Georgescu Maria

Banu Denise

2

Cadrul legislativ al profesiei

curs

aplicaţii

3

9-17

Organizarea activităţii de consiliere educaţională

curs

aplicaţii

4

9-14

Promovarea activităţii de consiliere educaţională

curs

aplicaţii

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

2. Resurse umane

  • prof. Nicula Florentina Cristina – director CJRAE Vâlcea, formator județean,
  • prof. Georgescu Maria – coordonator CJAP Vâlcea, formator județean,
  • prof. Banu Denise – responsabil comisie metodică CJAP Vâlcea, formator județean.