1. Criterii curriculare

Publicul  țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

Justificarea ofertei: cadrele didactice trebuie să dezvolte abilități și competențe în domeniul educației multiculturale și să promoveze valori specifice unei societăți multiculturale, în condițiile integrării României în Uniunea Europeana.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate

-          Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/ social in contextul promovării toleranței ,

-          Identificarea principiilor și valorilor specifice societății multiculturale,

-          Proiectarea unui demers didactic, valorificând principiile specifice educației multiculturale,

-          Dobândirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stăpânirea de sine și echilibrul comportamental în toate situațiile educaționale in contextul unei societăți multiculturale

-          Organizarea și adecvarea curriculumului în vederea promovării principiilor și valorilor multiculturale,

-          Deschidere  față de tendințele inovatoare necesare dezvoltării profesionale specifice realităților educative europene.

b. Planificarea modulelor tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicații

1.Diversitate și educațiemulticulturală în cadrul realității europene

4h

1 h

3 h

2.Modificarea curriculumului din perspectivă multiculturală- o necesitate

4h

1 h

3 h

3. Modele de educație multiculturală

4h

1 h

3 h

4. Noi competențe ale profesorului din perspectivă multiculturală

5 h

2 h

3 h

5. Sala de clasă – o realitate multiculturală

5h

2 h

3 h

Evaluare finală

2 h

-

-

Total

 

24 h

 ore

15 h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-9.00

1.Diversitate și educație multiculturală în cadrul realității europene

Curs

 

 

Prof. Bică Andra

 

 

 

 

Prof. Ovidiu Tănase

Prof. Dana Samoilă

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Modificarea curriculumului din perspectivă multiculturală- o necesitate

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

3.Modele de educație multiculturală

4. Noi competențe ale profesorului din perspectivă multiculturală

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

5.  Sala de clasă – o realitate multiculturală

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

(2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicații

Evaluare finală

prezența și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanților, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezență activă, lucrul în echipă, investigații practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale: un proiect de educație multiculturală, un eseu pornind de la citatul” cea mai periculoasă prejudecată este aceea de a crede că nu ai nici una”

2.Resurse umane

  • prof. Bică Andra, director CCD, formator județean
  • prof. Samoilă Daniela Mihaela, formator județean
  • prof. Tănase Ovidiu, formator județean