1. Criterii curriculare:

Publicul – ţintă public:responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)

Justificarea ofertei: Responsabilul cu formarea continuă este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din instituţie. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ şi de către profesorul metodist al CCD, responsabil de zonă.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului: 
a. Competenţe vizate:

•          Asigurararea promovării ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic şi a altor furnizori de formare profesională,

•          Asigurarea respectării legislaţiei specifice formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

•          Respectarea principiilor de etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic şi responsabilul cu formarea continuă şi perfecţionarea.

b. Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Prezentarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor şi metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar   – 4 ore

2. Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar – 4 ore

Ø  Raportul de activitate al CCD Valcea pe anul şcolar 2012-2013 (sinteză)

Ø  Oferta de programe de formare pentru anul şcolar 2013-2014

3. Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar – 7 ore

Ø  Instrumente de lucru în sprijinul activităţii responsabililor cu formarea continuă

4. Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă – 7 ore

c. Calendarul programului:


Ziua

Interval orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(8 h)

8 – 9

1. Prezentarea legislaţiei în vigoare

2. Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

Curs

 

 

Prof.

Bică Andra

 

Prof. Șandru Valeria

 

Prof. Ciobanu Dumitru

9 - 12

Aplicaţii

12 – 16

Evaluare

II
(5 h)

8 – 9

3. Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

III
(8 h)

8 – 9

4. Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă

Curs

9 - 12

Aplicaţii

IV
(4 h)

8 – 9

3. Prezentari Microsoft Power Point

Aplicaţii

9 - 12

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (prezetare Power Point ), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare:Completarea corectă a bazei de date a unităţii şcolare BDISJCCD

2. Resurse umane:

  • prof. Andra Bică – formator județean, director CCD
  • prof. Ciobanu Dumitru –  formator județean, prof. metodist CCD
  • prof. Din Maria Andreea –  formator județean, prof. metodist CCD
  • prof. Samoilă Danielea Mihaela –  formator județean, prof. metodist CCD
  • prof. Şandru Valeria – formator județean, prof. metodist CCD