1.Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat:bibliotecari şcolari

Justificarea ofertei: Bibliotecile sunt principalele structuri implicate în culegerea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor. Ele sunt centre de informare, cercetare, documentare şi pun la dispoziţia utilizatorilor informaţii din toate domeniile. Biblioteca, bibliotecarii sunt nevoiţi să adopte noi forme de organizare, structuri moderne, informatizate şi să comunice cu un public numeros, diversificat, exigent. Formarea continuă a celor care lucrează în biblioteci devine o prioritate, din acest punct de vedere

Durata:   24 ore de formare

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

-          Abilitarea bibliotecarilor şcolari în activitati specifice biblioteconomiei

-          Însuşirea noutăţilor apărute în domeniu

-          Consolidarea pregătirii profesionale a bibliotecarilor şcolari

-          Punerea în practică a cerinţelor şi cunoştinţelor însuşite

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Evidenţa publicaţiilor

2 ore

1 oră

1 oră

-

Dezvoltarea colecţiilor

§  tipuri de documente

§  principiile dezvoltării colecţiilor                   

2 ore

1 oră

1 oră

-

Catalogarea publicaţiilor

5 ore

2 ore

2 ore

1 oră

Indexarea publicatiilor

-limbaje de indexare cu sructură ierarhica

- indexarea coordonată

5 ore

2 ore

2 ore

1 oră

Sisteme informatizate de bibliotecă

2 ore

1  oră

1oră

-

Utilizatorii şi nevoile lor de informare

2 ore

2 ore

-

-

Legislaţie de bibliotecă

2 ore

2 ore

-

-

Proceduri in biblioteca scolara

2 ore

2 ore

-

-

Evaluare finală

2 ore

-

-

2 ore

Total

24 ore

13ore

7 ore

4        ore

c.  Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9,00-11,00

11,00-13,00

13,00-15,00

15,00-17,00

Evidenta publicatiilor

Dezvoltarea colecţiilor

   - tipuri de documente

   - principiile dezvoltării colecţiilor 

Catalogarea publicaţiilor                 

Curs

Aplicaţii

evaluare

 

 

 

Puranu Georgeta

2

9,00-11,00

11,00-13,00

13,00-15,00

15,00-17,00

Indexarea publicaţiilor

Sisteme informatizate de bibliotecă              

curs

aplicaţii

evaluare

3

9,00-11,00

11,00-13,00

13,00-15,00

Utilizatorii şi nevoile lor de informare

Legislaţie de biblioteca

Proceduri in biblioteca scolara

curs

aplicaţii

evaluare

4

9,00-11,00

Evaluare finală

evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

 prezenţa si implicare

activitatea la seminar –  (prezenţă activă)

Realizarea unui portofoliu tematic

2. Resurse umane

  • Bibliotecar Puranu Georgeta – formator judetean