1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice – învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Cursul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru cadrele didactice, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de predare-învățare la nivelul judeţului Vâlcea.

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

-  Dezvoltarea personală a cadrelor didactice;

-  Cadrul legislativ, modalități de investigație și strategii de intervenție în activitatea educativă a elevilor cu ces;

-  Analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii specifice educației speciale la nivele de învăţământ diferite;

-  Organizarea activităţilor de lucru la clasă;

-  Aplicarea principiilor specifice educației speciale (principiul asigurării unității instrucției, educației, compensării, recuperării și/sau educării; principiul drepturilor egale; principiul unicității și individualizării; principiul diversității; principiul accesului și participării);

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Cadrul didactic - persoana si profesionistul

5

2

3

Cadrul legislativ al educației speciale

2

2

-

Organizarea activităţii de lucru la clasă

8

3

6

Promovarea activităţii de lucru cu elevul cu CES

5

1

4

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

7

13

c. Calendarul programului

 

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-16

Cadrul didactic persoana si profesionistul

curs

aplicaţii

Baluta Claudia Maria Cioran Natalia Elena

2

Cadrul legislativ al educatiei speciale

curs

aplicaţii

Cioran Natalia Elena

Baluta Claudia Maria

3

9-17

Organizarea activităţii de lucru la clasa

curs

aplicaţii

Baluta Claudia Maria

Cioran Natalia Elena

4

9-14

Promovarea activităţii de lucru cu elevul cu CES

curs

aplicaţii

Cioran Natalia Elena

Baluta Claudia Maria

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

Baluta Claudia Maria

Cioran Natalia Elena

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

2. Resurse umane

Formatori:

- Prof. consilier scolar Baluta Claudia Maria

- Prof. psihopedagog Cioran Natalia Elena