A N U N T

Universitatea din Piteşti, prin Centrul de Formare Continuă Muntenia, a fost acreditată, prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4486 / 23.06.2011 să desfăşoare programul de formare continuă, în sistem on-line: "Management Educaţional Preuniversitar Performant". Mai multe detalii AICI