Casa Corpului Didactic este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar subordonată Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice şi coordonată în plan local de Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Casa Corpului Didactic are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuiversitar.