Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare:

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Abordarea fiecărui modul din noul curriculum pentru ora de CONSILIERE ȘI DEZVOATARE PERSONALĂ va implica o scurtă prezentare a conceptelor fundamentale și aplicații practice care să permită o desfășurare a orei într-o manieră interactivă și atractivă pentru elevi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Selectarea şi prelucrarea conţinuturilor în vederea accesibilizării informaţiei;

2. Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ ca act de comunicare;

3. Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele familiei;

4. Înţelegerea mecanismului  de formare a trăsăturilor  psihomorale şi adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Comunicare şi abilităţi sociale

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Tema 3 Managementul informaţiilor şi învăţării

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Tema 4 Planificarea carierei

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Tema 5 Calitatea stilului de viaţă

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Tema 1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Tema 2 Comunicare şi abilităţi sociale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Tema 3 Managementul informaţiilor şi învăţării

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15 -  12.15

Tema 4 Planificarea carierei

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Tema 5 Calitatea stilului de viaţă

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Elaborarea unui proiect/ plan personalizat de orientare a carierei pentru o clasă sau pentru un elev.

2. Proiect didactic/ fișa film tematic ”Clasa divizată”

 

2.    Resurse umane:

a. Formatori implicaţi:

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Dumbravă Cantemir Cătălin, profesor arte vizuale, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Predișor Corina, prof. învățământ primar, grad didactic I,  certificat CNFPA, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Călvun Georgiana Cristiana, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA).

 

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru