Noutati an scolar 2022-2023

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: personal de conducere, didactic, didactic auxiliar si nedidactic

Justificarea ofertei:

            Programul răspunde nevoilor de formare al personalului din învățământul preuniversitar  privind dezvoltarea unor competențe de gestionare eficientă a situațiilor în care participanții, direcți și indirecți, la actul educațional se confruntă cu situații de criză la nivelul şcolii.  De asemenea, acest program răspunde și nevoii de promovarea a unor valori și atitudini precum: toleranță, cultivarea unui climat socio-psihologic adecvat mediului școlar, responsabilitate între partenerii implicaţi în activitățile care se desfășoară la nivelulu unei unități școlare.

Integrarea în activitatea școlară a principiilor și a regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Dezvoltarea capacității de elaborare a unor planuri de acțiune personală în contexte educaționale variate cu potențial disfuncțional (violență/ absenteism școlar);

2. Identificarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

3. Promovare unor exemple  de bune practici la nivelul clasei de elevi / școlii în domeniul inițiativelor / proiectelor antiviolență / prevenirea absenteismului școlar;

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: Padlet, Mentimeter. Kahoot, etc.

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Prevenirea şi combaterea violenței şcolare. Violența şcolară: delimitări conceptuale, tipuri, cauze

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Violența şcolară: delimitări conceptuale, tipuri, cauze

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Acțiuni de prevenire şi combatere a violenței şcolare

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Ce este medierea? Pregatirea pentru mediere. Co-medierea. Principiul medierii

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Principii și reguli de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare

 

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Prevenirea şi combaterea violenței şcolare. Violența şcolară: delimitări conceptuale, tipuri, cauze

Violența şcolară: delimitări conceptuale, tipuri, cauze

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Acțiuni de prevenire şi combatere a violenței şcolare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15 -  12.15

Ce este medierea? Pregatirea pentru mediere. Co-medierea. Principiul medierii

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Principii și reguli de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Elaborarea unui Proiect educativ: „Strategia mea antiviolență  la  nivelul  clasei de elevi/ scolii.”

2. Eseu – Forme și cauze ale violenței în școală. Respectarea datelor cu caracter personal

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Toma Mirela, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC,

- prof. Ciocan Vetuța, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC,

- Prof. Călvun Georgiana Cristiana, profesor metodist CCD, certificat formator acreditat CNFPA.

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru