Noutăți an școlar 2023-2024

1.Criterii curriculare

Public - țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea (necesitate, utilitate –descriere succintă):

            Programul de formare îşi propune să eficientizeze demersul didactic prin intermediul tehnicilor argumentative moderne. Cadrele didactice trebuie să dezvolte abilități și competențe în domeniul argumentării, și, cu precădere, să gestioneze eficient situaţiile care presupun susţinerea sau apărarea unui punct de vedere, de a încerca să convingă interlocutorul/interlocutorii de adevărul spuselor lor, de a-i determina pe ceilalţi să acţioneze într-un anumit fel.

Cadrele didactice trebuie să dezvolte abilități și competențe în domeniul argumentării, și, cu precădere, să gestioneze eficient situaţiile care presupun susţinerea sau apărarea unui punct de vedere, de a încerca să convingă interlocutorul/interlocutorii de adevărul spuselor lor, de a-i determina pe ceilalţi să acţioneze într-un anumit fel.

Cadrele didactice trebuie să dezvolte abilități și competențe în domeniul argumentării, și, cu precădere, să gestioneze eficient situaţiile care presupun susţinerea sau apărarea unui punct de vedere, de a încerca să

convingă interlocutorul/interlocutorii de adevărul spuselor lor, de a-i determina pe ceilalţi să acţioneze într-un anumit fel.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

Cunoașterea modelului comunicativ funcțional.

Dezvoltarea capacității de a utiliza metode argumentative moderne.

Deschiderea față de tendințele inovatoare necesare dezvoltării profesionale specifice realităților educative europene.

Respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron, online și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

PowerPoint, Kahoot, Canva, Prezi, Padlet, Jambord

d. Planificarea modulelor tematice

 

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2

Argumente. Nonargumente. Contraargumente

Arta elocinței

4 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

3(webinar față în față)

-

Tema 3

Structuri argumentative. Conectori argumentativi

Metoda argumentativă aplicată în comunicarea orală

6 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

4(webinar față în față)

-

Tema 4

Strategii argumentative

Argumentarea ca act de limbaj

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

6 (teme offline)

2 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I (5h)

08.00 -  11.00

 

 1. Preambul teoretic. Tipuri particulare de subînțelesuri

Teorie + aplicații

2 h (webinar față în față)

1 h temă offline

11.00 – 13,00

2. Argumente. Nonargumente. Contraargumente

Aplicații

(teme offline)

II(6h)

08.00- 11.00

 

3. Structuri argumentative. Conectori argumentativi

Teorie + aplicații

2 h (webinar față în față)

1 h temă offline

11.30 – 14,30

4. Respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare

Teorie + aplicații

2 h (webinar față în față)

1 h temă offline

III(5h)

08.00 -  10.00

 

5. Strategii argumentative

Aplicații

(teme offline)

10.00 – 13,00

6. Argumentarea ca act de limbaj

Teorie + aplicații

2 h (webinar față în față)

1 h temă offline

IV

(5h)

08.00 -  11.00

7. Textul argumentativ

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

11.00 – 13,00

8. Metoda argumentativă aplicată în procesul didactic

Aplicații

(teme offline)

V

(3h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

 

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Elaborarea unei prezentări tip PowerPoint având drept scop detalierea unei metode argumentative aplicate în procesul didactic și folosirea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

2. Înregistrarea unui discurs fundamentat pe 2 argumente, cu durata între 2-5 minute.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

-  prof. Samoilă Daniela Mihaela, professor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-  profesor Vețeleanu Alina –Nicoleta,  profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- profesor Mihăilescu Alina,  profesor limba română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria