Noutati an scolar 2022-2023

1.Criterii curriculare

Public - țintă vizat: cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Justificarea (necesitate, utilitate –descriere succintă):

Programul de formare acoperă nevoile profesorilor de a răspunde unui fenomen social îngrijorător, cu efecte negative atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, la nivelul individului și al comunității. Bullying-ul este o acțiune care produce injurii celorlalți efectuată în mod repetat, care se poate manifesta fizic, prin agresivitate fizică sau psihologic, prin producerea unor daune emoționale. Instrumentele acestui fenomen sunt cuvintele, acțiunile sau excluderea socială. 

            Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- Cunoașterea caracteristicilor bullyingului;

- Conștientizarea efectelor bullyingului la nivelul individului și al comunității;

- Identificarea modalităților de prevenire a bullyingului.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron, online și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

 

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 

Bullying-ul- delimitări conceptuale

4 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

3(webinar față în față)

-

Tema 3

Instrumente pentru identificarea timpurie și intervenție adecvată în cazuri de bullying

6 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

4(webinar față în față)

-

Tema 4

Bullying-ul școlar și cyberbullying-ul

 

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

6 (teme offline)

2 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

Bullying-ul- delimitări conceptuale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(4h)

08.00- 10.00

10.15- 12.15

Instrumente pentru identificarea timpurie și intervenție adecvată în cazuri de bullying

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15– 12.15

Implicaţiile comunicării în violenţa şcolară

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(4h)

08.00– 10.00

10.15– 12.15

Bullying-ul școlar și cyberbullying-ul

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(2h)

08.00– 10.00

 

Mituri comune despre bullying

aplicații

(webinar față în față)

VI

(4h)

08.00-12.00

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

Aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

 

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Strategii de intervenţie privind prevenirea şi combaterea bullyingului în școală - eseu

2. Bullying /Cyberbullying- Studiu de caz

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- prof. Gherghinoi Elena Mihaela, profesor, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Becheru Ramona Florentina, profesor, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Becheru Cosmin, profesor, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru