Noutati an scolar 2022-2023
 

1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

„COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ”, OMEN 3937/19.04.2019, 15 CPT, - 20.08.2023

·         Public-țintă vizat

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  în  prevenirea Bullying-ului în şcoală pentru realizarea unei școli moderne, incluzive.

·         Durata (număr total de ore de formare)

60

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Obiective

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea,  la nivel de școală, a unor activități de prevenire a Bullying-ului în rândul elevilor;

O.2. Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru combaterea situaţiilor de Bullying ca premisă a formării cetățeanului activ într-o societate incluzivă;

O.3. Utilizarea strategiilor de prevenire a Bullying-ului în școală pentru creșterea calității în educație.

Competenţe vizate:

C.1.Cunoașterea și utilizarea unor noţiuni necesare prevenirii Bullying-ului;

C.2.Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de Bullying;

C.3.Identificarea unor elemente specifice Bullying-ului în diferite contexte;

C.4.Analizarea unor situații de Bullying;

C.5.Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor situații de Bullying în școală.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

I.    MODULUL I. Empatie și compasiune – 11 ore

II.  MODULUL II. «La fel » sau « diferiți» – 11 ore

III. MODULUL III. Incluziunea și combaterea Bullying-ului bazat pe dizabilități și marginalizare – 12 ore

IV.  MODULUL IV. Depășirea stereotipurilor – 12 ore

V.   MODULUL V. Programe de prevenire a Bullying-ului -  13 ore

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei