Noutăți an școlar 2023-2024
 

1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

Dezvoltarea competentelor in vederea asigurarii unui mentorat de calitate in invatamantul preunversitar  - 60 ore, 15 CTP.

Acreditat cu OMEC nr. 4925/10.08.2020 – 11.08.2024

·         Public-țintă vizat

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Studii superioare

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Formarea iniţială a cadrelor didactice  nu asigură o pregătire metodică  şi socio-profesională necesară unei integrări eficiente în cariera didactică. Această situaţie generează dificultăţi  în toate fazele de exercitare a profesiei didactice: proiectare/întocmire de  documente, managementul clasei, predare, evaluare. Beneficiile interacţiunii cu profesorul mentor sunt: optimizarea activităţii  profesorului  prin supervizare, remedierea deficienţelor în procesul de predare – evaluare-comunicare, îmbunatăţirea relaţiilor la nivelul organizaţiei

·         Durata (număr total de ore de formare)

60

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Prin programul “ DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNUI MENTORAT DE CALITATE, ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”, se urmăreşte  furnizarea de competenţe necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de mentori în vederea realizării predării şi evaluării cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Obiective

·         Consolidarea corpului de profesionişti activi în zona de mentorat la înalte standarde de calitate;

·         Dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului profesorului mentor;

·         Consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a activităţilor de mentorat  şcolar în contexte cu profil diferit;

Competenţe vizate:

·         Dezvoltarea strategiilor de comunicare eficientă;

·         Proiectarea conținuturilor specific activităților de mentorat;

·         Exersarea capacităților de interrelaționare, de muncă în echipă și parteneriate educaționale, bazate pe învățare experiențială și transfer de bune practice;

·         Proiectarea evaluării activităților de mentorat.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

a) Comunicarea mentor-debutant – 16 h

b) Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale – 13 h

c) Profesorul mentor Rolul şi importanţa activităţii de mentorat – 19 h

d) Utilizarea noilor tehnologii în mentorat – 10 h

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

·         Coordonatorul programului

***

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei