Noutăți an școlar 2023-2024

OFERTA DE FORMARE A

CASEI CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

pentru anul școlar 2023 – 2024

 

 

AVIZ ME/ DGMRURS/ DFC nr. 31432/ 08.11.2023

I. Programe prioritare avizate online

I.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare

Denumirea cursului

Link formular înscriere

I.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare

https://forms.gle/5Xuf6WvTwHEcmZ1m8

I.2. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante

https://forms.gle/WfnsyeM5cJx9R35M8

I.3. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și de ocupare a posturilor vacante

https://forms.gle/j9sAZQdPn5ye2btg6

I.4. Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase

https://forms.gle/h7pntM5jjFiVeJAa9

 

 

 

II. Programe de formare avizate online

Denumirea cursului

Link formular înscriere

II.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul a doua șansă

https://forms.gle/Sd5fcKwnjbyQnjFQ8

II.2. Abilitare curriculară pentru clasa pregătitoare

https://forms.gle/YWg38m6TtAHchaar5

II.3. Cariera didactică și dezvoltarea profesională

https://forms.gle/EexY69gvhgbgtUyP6

II.4. Consiliere si dezvoltare personală

https://forms.gle/EyFGfvmNir2HED4q7

II.5. Didactica învăţământului preșcolar

https://forms.gle/VJS3mJJzUyg2qQ729

II.6. Didactica pentru învățământul primar

https://forms.gle/UTkTzrxN5pwmns2H7

II.7. Educaţia antreprenorială în școală

https://forms.gle/LRFHrepUNQUnLrvz6

II.8. Educația STE(A)M în învățământul primar

https://forms.gle/uiLbCvaumJ2Ewbeo9

II.9. Educaţie incluzivă în învăţământul preuniversitar

https://forms.gle/TJoAbfk7p315ktHA7

II.10. Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

https://forms.gle/xBv42Ft9EAYvt3bH7

II.11. Educaţia morală în învăţământul preșcolar

https://forms.gle/R37aHhkx9ZsJz7T68

II.12. Folosirea platformelor educaționale online în activitatea didactică

https://forms.gle/mZwSGJeFMygBLHvx5

II.13. Formarea competenței metacognitive în contextul Lifelong Learning

https://forms.gle/Y1BPqmZBXwBBk6nDA

II.14. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor necalificat sau în curs de calificare

https://forms.gle/tanAWBTYtkMBsfYu7

II.15. Holocaustul, combaterea rasismului şi xenofobiei

https://forms.gle/kowmFUwm6yAw8i3N7

II.16. Inovare didactica, prin adaptare la nevoile specifice grupurilor vulnerabile

https://forms.gle/hNcNHxgsQpkkdHMM9

II.17. Instruire diferenţiată – Curriculum adaptat

https://forms.gle/Es3BoVVEa4Gffrqt7

II.18. Învățarea digitală și TIC în educație

https://forms.gle/BGuttqC18WYwefTZ6

II.19. Leadership și comunicare managerială

https://forms.gle/LDJ1aChv83KqAhzm7

II.20. Learning by doing: ”Școala Altfel” și ”Săptămâna verde”

https://forms.gle/nNk43ttihpbzRqDw9

II.21. Managementul activităților specifice funcției de diriginte

https://forms.gle/T2upvbNMANx16R5r5

II.22. Managementul activităților formale și nonformale

https://forms.gle/cLcm6mG7YM1BbWgq7

II.23. Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar

https://forms.gle/gUb8vN3Tkv2Yszwo8

II.24. Medierea conflictelor în mediul școlar

https://forms.gle/niQ7urEvZm1hhyeU7

II.25. Optimizarea scrierii proiectelor europene

https://forms.gle/xB11xJsaoKvz7gYR9

II.26. Politici de integrare ale comunității rrome

https://forms.gle/VhxHavwVRtDBbu6HA

II.27. Practici de predare specifice limbilor străine

https://forms.gle/nNWWvuohDRG9DfGz6

II.28. Practici inovative în predarea limbii române

https://forms.gle/xWpLR4XUF6XJi3gm8

II.29. Prevenirea şi combaterea conflictelor şcolare

https://forms.gle/JzL8FQqWkNtTvoH37

II.30. Profesorul în societatea cunoașterii

https://forms.gle/mTtK8WgLMGsyqpY96

II.31. Resurse educaționale și digitale folosite  în cariera didactică

https://forms.gle/j9LA56LcoS7BFc5F9

II.32. Strategia anticorupție în educație

https://forms.gle/uLd4qh8ReyTt1qLz6

II.33 Schimbări climatice și mediu în școli sustenabile

https://forms.gle/zTsNoyEkyjPM9RK49

II.34. Strategii remediale privind părăsirea timpurie a școlii

https://forms.gle/Yf1hefHWsurJ2BSr9

II.35. Strategia de evaluare interna a calitatii

https://forms.gle/mM1mJcu3LaG2jfRs7

II.36. Strategii educaționale în orientarea școlară și profesională a copiilor

https://forms.gle/ksVizn2TvZbYev5T8

II.37. Strategii de promovare a educației pentru excelență 

https://forms.gle/L6D2ketXF6tgfrCG8

II.38. Stategii de evaluare remedială

https://forms.gle/Y3LXXDkLWQYSSYdv7

II.39. Strategii alternative educaționale

https://forms.gle/sqbSXUqKARfnQtsD6

II.40. Strategii de prevenire a bullyingului

https://forms.gle/GFnyHdjHcsxdVLVw9

II.41. Strategii de prevenire a consumului de droguri

https://forms.gle/fN4LtNTSvc1uSmaY6

II.42. Utilizarea instrumentelor vizuale, de editare în mediul online

https://forms.gle/JUvXaFAK2YJFK3en8

 

 

III. Programe de formare continuă propuse de alți furnizori

 

III.1. Abordarea procesului de evaluare în educație – 23 credite, 450 lei

Responsabil: Prof. Șandru Valeria

Formular înscriere

https://forms.gle/h5u5wqco1N9bivPc6

  

III.2. Provocări ale dezvoltării competențelor elevilor – 23 credite, 450 lei

Responsabil: Prof. Tudosoiu Gheorghe Daniel

Formular înscriere

https://forms.gle/k2Ru5eDmW7NqnoGf8

 

III.3. Progres și inovare pentru un management performant – 30 credite, 530 lei

Responsabil: prof. Ciochină Luisa Ana

Formular înscriere

https://forms.gle/VFLRab5Sp9qUeq5f8

 

III.4. Managementul comunicării în mediul școlar – 20 credite, 420 lei

Responsabil: prof. Mărgărita Antoanela Elena

Formular înscriere

https://forms.gle/vyRipg9C7z92KbaSA

 

III.5. Educație outdoor - clasa fără pereți – 20 credite, 420 lei

Responsabil: Prof. Șandru Valeria

Formular https://forms.gle/pYFytFKDNq8sxsnG6

 

III.6. Management participativ într-o școală care învață – 30 credite, 530 lei

Responsabil: prof. Ciochină Luisa Ana

Formular înscriere

https://forms.gle/azPnRRqUoBW9EDx7A

 

III.7. Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru invatamantul preuniversitar – 10 credite, 330 lei

Responsabil: prof. Ciochină Luisa Ana

Formular înscriere

https://forms.gle/EXDz3ckrvMyQ1yeM6

 

III.8. Dezvoltarea culturii antreprenoriale in sistemul educational romanesc 15 credite, 330 lei

Responsabil: Prof. Șandru Valeria

Formular înscriere

https://forms.gle/Ppvq9JR3jCvJRsAfA

 

III.9. Dezvoltarea inteligenței emoționale pentru activitatea didactică – 15 credite, 350 lei

Responsabil: Prof. Tudosoiu Gheorghe Daniel

Formular înscriere

https://forms.gle/KBvo1gQ8v2SupDL77

 

III.10. Dezvoltarea de Abilități Socio-Emoționale 10-12 credite, 200 lei

Responsabil: prof. Mărgărita Antoanela Elena

Formular înscriere

https://forms.gle/Kybwb7VJ9XMg1owe8

 

 

   

IV. Activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții 

IV.1. Simpozionul Național, “Promovarea egalității de șanse prin educație”, ediția a VI-a

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea

Perioada: mai – iulie 2023

Responsabil:  profesor metodist CCD Prof. Șandru Valeria

 

IV.2. Simpozionul Național ”Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățământului european”, ediția a XII-a

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea

Perioada: mai – iulie 2023

Responsabil:  prof. metodist CCD Prof. Șandru Valeria

 

IV.3. Workshop tematic „Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar”

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea

Responsabil:  prof. metodist CCD Prof. Șandru Valeria

           

IV.4. Work-shop tematic „Management și consiliere pentru cariera didactică”

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea

Responsabil : profesor metodist CCD Prof. Șandru Valeria

 

IV.5 Proiect educațional inovator, educație incluzivă și educație interculturală ”Toleranța, între tradiție și contemporaneitate”

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea

Parteneri: Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea

Responsabil: profesor metodist CCD Prof. Șandru Valeria

 

IV.6 Proiect educațional inovator, educație pentru performanță

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: ISJ Vâlcea, Centrul de Excelență, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea

Responsabil: profesor metodist CCD Tudosoiu Gheorghe Daniel

 

IV.7. Proiect educațional inovator, educație pentru societatea cunoașterii

Organizator: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Rm. Vâlcea

Parteneri: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Responsabil: profesor metodist CCD Ciochină Luisa Ana

 

IV.8. Proiect educațional inovator, educație pentru dezvoltarea spiritului civic

Organizator: Vâlcea Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”

Parteneri: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Responsabil: profesor metodist CCD Mărgărita Elena Antoanela