Oferta 2011-2012

An şcolar 2011 - 2012

I. PROGRAME ACREDITATE FĂRĂ TAXĂ:


I.1.

Curs "INITIERE IT"şi "UTILIZARE AEL" (SIVECO) - 25 credite (educatoare,învăţători, profesori)

I.2.

Intel Teach (Instruirea in societatea cunoasterii) - 25 credite invăţători/ institutori,profesori)


II.PROGRAME ACREDITATE CU TAXĂ


DENUMIREA CURSULUI

Taxa

II.1.

STRATEGII DE DIMINUARE A VIOLENŢEI ÎN COMUNITATE – 25 credite (educatoare, învăţători, profesori, maiştri)

300 RON

II.2.

PROGRAM DE FORMARE A FORMATORILOR(studii superioare)

350 RON /cursant
minim 20 cursanti

II.3.

PROGRAM DE CERTIFICARE A MENTORILOR (studii superioare)

300 RON/cursant
minim 20 cursanti

II.4.
CURS MANAGER DE PROIECT (studii superioare) 350 RON / cursant
minim 20 cursanti

 

Top

III. PROGRAME DE INIŢIERE CU TAXĂ


DENUMIREA CURSULUI

Taxa

III.1.

Curs de iniţiere şi utilizare a Limbii Engleze

160 RON

 

Top

IV. PROGRAME ÎN CURS DE ACREDITARE

DENUMIREA CURSULUI
IV.1.
CURS DE INIŢIERE ŞI UTILIZARE A LIMBII ENGLEZE / în cadrul Programului POSDRU/19/1.3/G/26145 – «Profesori în societatea cunoaşterii »
Top

V. PROGRAME AVIZATE M.E.C.T.S.

DENUMIREA CURSULUI
V.1.
 
Abordarea virtuală a metodelor moderne activ-participative în predarea limbii şi literaturii române
V.2
ACT4RIVERS – Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice pentru protejarea ecosistemelor apelor
V.3.
Asigurarea calităţii în educaţie. Documentele profesorului
V.4.
Calitatea educaţiei şi violenţa şcolară
V.5.
Comunitatea clasei de elevi
V.6.
Consiliere şi orientare şcolară
V.7.
Cultura calitatii in educatie
V.8.
Cultura organizationala
V.9.
Dezvoltarea competentelor de evaluare in invatamantul primar
V.10.
Didactica fizicii şi chimiei
V.11.
Didactica specialităţii electrotehnică/ electromecanică/ energetică
V.12.
Educarea caracterului - Standardele morale şi cultivarea caracterului
V.13.
Educaţia moral-religioasă în grădiniţă
V.14.
Educaţie incluzivă. Interventie specializata conform diagnosticului
V.15.
Educaţie pentru sănătate
V.16.
Evaluare şi educaţie
V.17.
Evaluarea si reglarea activitatii didactice
V.18.
Formarea de facilitatori pentru prevenirea abandonului scolar
V.19.
Leadership si comunicare
V.20.
Managementul activităţilor formale si nonformale
V.21.
Mentorat in educatie
V.22.
Metode active de învăţare; învăţarea prin cooperare
V.23.
Metode alternative de educaţie
V.24
Metode interactive si de grup
V.25.
Metodica predării matematicii în gimnaziu şi liceu. Matematică aplicată
V.26.
Modalitati de formare si dezvoltare de valori si aptitudini prin stiinte
V.27.
Mijloace moderne şi creativitate în educaţia religioasă
V.28.
Negocierea şi soluţionarea conflictelor din şcoală
V.29.
Perfecţionarea activităţii cadrelor didactice prin e-learning
V.30.
Pasi spre educatie incluziva in gradinita
V.31.
Profesionalizarea carierei didactice prin mentorat
V.32.
Responsabil formare continuă şi perfecţionare în unităţile şcolare
V.33.
Tehnici folosite in educatia plastica

Top