1. Criterii curriculare:

Tipul programului:abilitare curriculară

Public – ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc să devină diriginţi.

Justificarea ofertei: existenţa ariei curriculare Consiliere şi orientare în planul de învăţământ; importanţa desfăşurării unei activităţi optime în cadrul orelor de dirigenţie pentru îndeplinirea rolului formativ al educaţiei de tip şcolar.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

 I.Selectarea şi prelucrarea conţinuturilor în vederea accesibilizării informaţiei;

 II.Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ ca act de comunicare;

III.Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele familiei;

IV.Înţelegerea mecanismului  de formare a trăsăturilor  psihomorale şi adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor.

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

5 h

1 h

3 h

1h

2. Comunicare şi abilităţi sociale

5 h

1 h

3 h

1 h

3. Managementul informaţiilor şi învăţării

4 h

1 h

3 h

-

4. Planificarea carierei

4 h

1 h

3 h

-

5. Calitatea stilului de viaţă

4 h

1 h

3 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24h

5 h

15 h

4 h

Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I (5 h)

8 – 9

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Curs

 

 

 

Prof. Şandru Valeria

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

II (5 h)

8 – 9

2. Comunicare şi abilităţi sociale

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

III (8 h)

8 – 9

3. Managementul informaţiilor şi învăţării

4. Planificarea carierei

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Curs

13 – 16

Aplicaţii

IV (4 h)

8 – 9

5. Calitatea stilului de viaţă

Curs

9 - 12

Aplicaţii

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

-         activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

-         proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

elaborarea unui proiect/ plan personalizat de orientare a carierei pentru o clasă sau pentru un elev.

 

2.    Resurse umane:

  • Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD (formator judeţean)