1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar

Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi ce vizează cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor clasice şi moderne specifice învăţământului electronic, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.«

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

-       cunoaşterea şi înţelegerea avantajelor şi limitelor utilizării instrumentelor de e-learning în activităţile didactice;

-       cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor instrumentelor de instruire electronică;

-       promovarea activităţilor de învăţare colaborativă prin utilizarea instrumentelor web colaborative;

-       cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor specifice în vederea creării de lecţii şi cursuri disponibile online;

-       cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de proiectare a lecţiilor şi testelor electronice;

-       dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi construi un portofoliu de lecţii şi teste electronice şi de le a utiliza în mod eficient în activităţile didactice.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Fenomenul e-learning

5

2

2

1

Multimedia în educaţie

5

1

3

1

Evaluarea asistată de calculator

5

1

3

1

Tehnologii web pentru educație

5

1

3

1

Evaluare finală

4

     

Total

24

5

11

8

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-13, 1 h pauză

Fenomenul e-learning

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

2

8-13, 1 h pauză

Multimedia în educaţie

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

3

8-13, 1 h pauză

Evaluarea asistată de calculator

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

4

8-13, 1 h pauză

Tehnologii web pentru educație

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

5

9 -13

Evaluare finală

evaluare

Prof. Ochia Florin

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

-        frecvenţă

-        activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, interviul,);

portofoliu

2. Resurse umane:

prof. Ochia Florin, formator județean

Prof. Ochia Mădălina, formator județean