1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar

Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi ce vizează cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor clasice şi moderne specifice învăţământului electronic, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.«

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • cunoaşterea şi înţelegerea avantajelor şi limitelor utilizării instrumentelor de e-learning în activităţile didactice;
  • cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor instrumentelor de instruire electronică;
  • promovarea activităţilor de învăţare colaborativă prin utilizarea instrumentelor web colaborative;
  • cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor specifice în vederea creării de lecţii şi cursuri disponibile online;
  • cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de proiectare a lecţiilor şi testelor electronice;
  • dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi construi un portofoliu de lecţii şi teste electronice şi de le a utiliza în mod eficient în activităţile didactice.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Fenomenul e-learning

5

1

4

-

Multimedia în educaţie

5

1

4

-

Evaluarea asistată de calculator

6

1

4

1

Tehnologii web pentru educație

6

1

5

-

Evaluare finală

2

   

2

Total

24

4

17

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-13, 1 h pauză

Fenomenul e-learning

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

Prof. Ochia Mădălina

2

8-13, 1 h pauză

Multimedia în educaţie

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

Prof. Mărgărita Antoanela

3

8-13, 1 h pauză

Evaluarea asistată de calculator

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

Prof. Ochia Mădălina

4

8-13, 1 h pauză

Tehnologii web pentru educație

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

Prof. Mărgărita Antoanela

5

9 -13

Evaluare finală

evaluare

Prof. Ochia Florin

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Mărgărita Antoanela

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

frecvenţă

activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, interviul,);

portofoliu

2. Resurse umane:

  • prof. Ochia Florin, formator județean
  • Prof. Ochia Mădălina, formator județean
  • Prof. Mărgărita Antoanela, formator județean