1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:cadre didactice și didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar.

Justificarea ofertei:  Cultura este acel complex întreg care include cunoştințele, credințele, arta, morala, dreptul, obiceiurile şi orice alte aptitudini şi deprinderi dobândite de om ca membru al societății. Dialogul intercultural urmărşte întărirea respectului pentru diversitate culturală în contextul realității complexe a lumii de azi unde coexistă diferite identități culturale şi credințe. Interculturalismul implică înțelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se adaugă respectul bazat pe o informare autentică şi pe construirea curiozității față de cultura etnică a celuilalt. Multiculturalitatea este definită, în linii mari, ca fiind însumarea mai  multor caracteristici, credinţe, convingeri şi orientări ale indivizilor, într-un spaţiu relativ restrâns. În acest sens, multiculturalitatea devine o formă de definire a identităţilor individuale şi, în aceeaşi măsură, de formare a solidarităţilor. „Diversitatea culturală” sau „multiculturalismul” se referă la coexistenţa armonioasă şi interacţiunea diferitelor culturi. Trăim într-o lume caracterizată prin rapiditate, complexitate, într-o continuă schimbare, în care omul este plasat în contextul unei revoluţii tehnologice foarte rapidă. În acest sens, şcoala are sarcina de a-i pregăti pe copiii de azi pentru a face faţă dinamismului accelerat al societăţii contemporane, dezvoltându-le competenţe, valori şi atitudini necesare reuşitei personale şi sociale chiar și în context multicultural.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare: Colegiul Energetic Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului:

  • Competenţe vizate:

1. Formarea de cadre didactice care să susțină activități de promovare a multiculturalității;

2. Adoptarea de conduite eficiente în ceea ce privește cunoașterea unor obiceiuri culinare, practicarea unui sport sau a unor exerciții fizice care contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor;

3. Utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacității de adoptare a unei conduite culinare din diferite culturi eficiente pentru fiecare organism, în contextul unui mediu poluat și dinamic;

4. Crearea unor materiale care să ajute la integrarea unor obiceiuri culinare pentru  promovarea și dezvoltarea unui stil de viață sănătos.

 

  • Planificarea pe module tematice

Nr.

Crt.

MODUL TEMATIC

Nr. ore

1.

Multiculturalitate

7h

2.

Obiceiuri culinare din diferite culturi

8h

3.

Planul de acţiune și strategii pentru integrarea aspectelor legate de obiceiuri culinare  în promovarea și dezvoltarea multiculturală

7h

4.

Evaluarea finală

2 h

 

  • Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

I

(7 ore)

8.00-9.00

9.00-11.30

11.30-12.00

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

1. Multiculturalitate.

 

 

 

 

Curs

Aplicații

Evaluare

Curs

Aplicații

Evaluare

II

(8 ore)

 

8.00-9.00

09.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

2. Obiceiuri culinare din diferite culturi.

 

 

 

 

Curs

Aplicații

Evaluare

Curs

Aplicații

Evaluare

III

(7 ore)

8.00-10.00

10.00-13.30

13.30-14.00

3. Planul de acţiune și strategii pentru integrarea aspeclor legate de  promovarea multiculturalității prin diversitate europeană.

Curs

Aplicații

Evaluare

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

 Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă și implicare

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Proiectarea unui plan de acțiune pentru integrarea  aspectelor legate de promovarea multiculturalității prin diversitate europeană (ex. obiceiuri culinare în promovarea; referat sau eseu despre multicuturalitate și  diversitate europeană.

2. Resurse umane

Formatori implicați

-Prof.  Petrescu Angela, profesor fizică, grad didactic I, certificat CNFPA, adeverință formator CCD

-Prof. Udrea Mihaela, prof. lb. română, grad didactic I,  certificat CNFPA

-Prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat CNFPA

2.2. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Diaconu Aurelia