1. Criterii curriculare

Public țintă vizat:  cadre didactice -coordonatori de proiecte şi programe din județul Vâlcea

Justificare: Dezvoltarea și exersarea competențelor de proiectare, planificare, implementare și evaluare a activităților extracurriculare, precum și de management al parteneriatelor și relațiilor  elev-profesor/familie-școală se constituie într-o necesitate în contextul actual al organizării activităților extrașcolare.

Durata 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, ISJ Vâlcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

  1. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a comunica eficient în context nonformal;
  2. Utilizarea eficientă a instrumentelor digitale în proiectarea/ implementarea/ evaluarea/ promovarea activităților extrașcolare.
  3. Dezvoltarea abilităților necesare desfășurării parteneriatelor educaționale.

 

Planificarea  pe module tematice– timp alocat

 

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Competențe necesare cadrelor didactice pentru exersarea rolurilor specifice contextului educației extracurriculare

4 h

2.

 Proiectarea activităților de învățare în context nonformal / extracurricular;

6h

3.

Aplicații Google în activitățile extrașcolare

6h

4.

Parteneriate pentru creșterea impactului programelor extracurriculare și nonformale. Implicarea tinerilor, prin structuri de reprezentare a elevilor, în activități extrașcolare;

6h

5.

Evaluare

2h

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (4 h)

8 – 10

Dezvoltare personală a cadrelor didactice pentru exersarea rolurilor specifice contextului educației nonformale

Curs

10 - 12

Aplicaţii

II (6 h)

8 – 12

Proiectarea activităților de învățare în context nonformal / extracurricular;

Curs

12 – 14

Aplicaţii

III (6h)

8 – 12

Aplicații Google în activitățile extrașcolare

Curs

12 – 14

Aplicaţii

IV (6h)

8 – 12

Parteneriate pentru creșterea impactului programelor extracurriculare și nonformale. Implicarea tinerilor, prin structuri de reprezentare a elevilor, în activități extrașcolare;

Curs

12 – 14

Aplicaţii

V (2h)

9 - 11

Evaluare

Evaluare portofoliu

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluarefinală

10% Prezenţă şi implicare

40%:

  • Frecvenţă – 10%
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea uneia dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE - Proiect de activitate extracurriculară

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- prof. Trăistaru Gabriela, geografie, grad didactic I, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ciochină Ana Luisa, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Împăratu Lăcrămioara, Limba Engleză , inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului - Șandru Valeria - profesor metodist CCD