Pentru implementarea Activității 3.3. - Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea integrării noului curriculum de gimnaziu și facilitării tranziției elevilor de la nivel primar la nivel gimnazial, până în data de 07.01.2022 veți putea depune dosarele  în format fizic la sediul instituției noastre în zilele: luni, miercuri si vineri între orele 10.00-12.00, respectiv marti și joi între orele 14.00-16.00. Disciplinele la care va fi organizată o nouă serie de formare la nivelul Casei Corpului Didactic Vâlcea  sunt: Limba franceză, TIC, Arte. Menționăm că se pot înscrie doar profesorii care au cel puțin gradul DEFINITIV și predau/au ore la nivel GIMNAZIAL în acest an școlar, indiferent de disciplina predată. Mai multe detalii puteți obține de la dna Inspector Școlar Daniela SAMOILĂ, nr: 0749998857;

Dosarele de înscriere, care vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Vâlcea, vor avea următoarea componență:

- cerere de înscriere-Anexa 1;

-  formular înregistrare-Anexa 8;

-  acord de prelucrare a datelor cu caracter personal-Anexa 3;

declaraţie pe proprie răspundere-Anexa 5;

-  copie CI/BI (conform cu originalul);

-  copie certificat de naștere(conform cu originalul);

copie certificat de căsătorie pentru cei care și-au schimbat numele (conform cu originalul);

-  copie diplomă de licenţă (conform cu originalul);

adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct).

Pentru a avea o evidență a cadrelor didactice care intenționează să participe la programele Casei Corpului Didactic Vâlcea, vă punem la dispoziție un formular de înscriere, postat pe site-ul instituției noastre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyakpJJBrWatPqojJwDHtS6oZ4Q7YcbDSRJKW8qseRp3ybGg/viewform?usp=sf_link  Formularele necesare înscrierii se pot descărca și pe site-ul Casei Corpului Didactic Vâlcea https://ccdvl.ro/.

Anexe: 

  Adresa_Direct_resp_Form_Cont.PDF 

  ANEXA 1_Cerere de inscriere_dec_2021.doc 

  ANEXA 3_Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal_dec_ 2021.doc 

  ANEXA 5_Declaratie pe propria raspundere_dec 2021.doc 

  ANEXA 8 - Formularul de înregistrare individuală a participanților_sectiunea A_dec 2021.docx 

  Model_adeverinta.doc