1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Înţelegerea şi aplicarea conceptului de educaţie antreprenorială este important atât pentru cadrele didactice dar mai ales pentru elevi. Spiritul antreprenorial și abilitățile manageriale sunt importante în actualul context socio – economic.

Durata: 24 ore    

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

-     Utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea receptivităţii şi capacităţii de abordare raţională a problemelor economice, personale şi publice, în contextul unui mediu economic, social şi cultural complex şi dinamic

-     Realizarea unor observaţii, studii de caz, elaborarea unor portofolii  pentru exersarea competenţelor de întreprinzător, utilizarea calculatorului (a softului educaţional şi internetului) în exerciţii de simulare a procesul de predare-învăţare-evaluare

-     Operarea cu diferite alternative în interpretarea unor fapte, fenomene, procese care pot contribui la dezvoltarea unui comportament competitiv şi raţional în utilizarea resurselor proprii

-     Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/ social.

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Specificul educaţiei antreprenoriale

6

2

4

-

2. Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate in învăţământul preuniversitar

8

2

5

1

3. Realizarea  unui optional de educatie antreprenorială

8

2

5

1

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

6

14

4

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

1

8,00-14,00

1. Specificul educaţiei antreprenoriale

curs

aplicatii

Prof. Şandru Valeria

Prof. Din Maria Andreea

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

 

2

8,00-16,00

2. Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate in învăţământul preuniversitar

curs

aplicatii

3

8,00-16,00

3. Realizarea  unui optional de educatie antreprenorială

curs

aplicaţii

4

10.00-14,00

Evaluare finală

evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video).

Portofoliu (o temă la alegere)

– Realizarea  unui optional de educatie antreprenorială

-       Eseu ”Spiritul antreprenorial”

           2. Resurse umane

Prof. Din Maria Andreea, inspector de specialitate, formator judeţean.

Prof. Samoilă Daniela Mihaela, profesor metodist CCD – formator judeţean

Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD – formator judeţean