Noutati an scolar 2016-2017

Centrul de Evaluare și Analize Educaționale anunță începerea înscrierilor pentru cursul de formare ,,Învățarea științelor – abordări metodologice moderne”. Cursul este livrat gratuit în cadrul proiectului ,,Fizica altfel”, implementat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale.

Cursul este susținut financiar de KFC. Mai multe detalii despre proiect puteți găsi aici.

In perioada 01-15 septembrie 2017, la secretariatele unităților de învățământ, se depun cererile cadrelor didactice însoțite de copii ale documentelor justificative pentru recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS 5562/2011.

Informatii suplimentare se pot obtine de la directorul unitatii de invatatmant si de la responsabilul de formare continua.

Mai multe detalii  AICI 

Rezultatul selectiei ofertelor de programe   AICI 

În vederea elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2017-2018, Casa Corpului Didactic Vâlcea organizează, în perioada 24-31 august 2017, selecția programelor de formare continuă și perfecționare.

Mai multe detalii   AICI  .

Va invitam sa participati la completarea chestionarului de evaluare finala a programelor de formare pe anul scolar 2016-2017, AICI

Va multumim.

In vederea realizarii analizei de nevoi realizata de Casa Corpului Didactic Vâlcea, vă rugăm să completați următorul CHESTIONAR.

Mulțumim.

 

CCD Valcea anunta organizarea și desfășurarea workshopului tematic "Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniveristar ", ediția a V-a, avizat M.E.N.C.S. cu nr. 46761 / 21.11.2016, prin ”Oferta de programe de formare a Casei Corpului Didactic Vâlcea”.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: 21 iulie 2017, orele 9,00 – 13,00.

Locul: sala de curs a Casei Corpului Didactic Vâlcea