Noutati an scolar 2019-2020

Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, implementează, în perioada 15.11.2017 - 14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Obiectivul general al proiectului este:

„Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri sistemice de aplicare inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial”.Mai multe detalii găsiți în fișierele de mai jos:

Apel de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori

Anexa 1 - Cerere de înscriere

Anexa 2 - Declarație de disponibilitate

CORRIGENDUM 1 LA APELUL nr. 3251/CRED/OT/15.11.2019

privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud - Vest Oltenia,

în afara organigramei,în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327â

Corrigendum 1_Aici

In perioada 14 noiembrie 2019-12 ianuarie 2020  va puteti inscrie si on-line la cursurile din oferta de formare.

Puteti accesa formularul AICI

INFORMATII SUPLIMENTARE LA DEPARTAMENTUL METODISTI SAU LA NR. DE TEL. 0350 431 521.

În perioada 11-18 octombrie 2018 CCD Vâlcea organizează cursul de formare ”Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare”. 

Acest curs este adresat cu prioritate profesorilor din învățământul primar care în anul școlar 2019 – 2020  au preluat clasa pregătitoare, dar nu au parcurs programul de formare din anii anteriori. Tocmai din acest motiv în adeverința eliberată de unitatea școlară se va specifica faptul că formabilul predă în anul școlar 2019-2020 la clasa pregătitoare. 

            Cursul va avea loc la Colegiul National de Informatică ”Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, pe data de 11 octombrie 2019, Corp D, sala 4, ora 16,30  formator prof. Pârvulescu Mihaela.