Scopul programuluieste de a implica cadrele didactice în rezolvarea anumitor probleme ale adolescenței. Elevii vor fi ajutați să înțeleagă organizarea societății dincolo de mediul școlar și familial și să conștientieze rolul lor în cadrul societății.

Acreditare - 44 de ore, 11 credite, acreditat cu OMEN nr. 4736 / 12.07.2012 

Grup țintă: profesori din învățământul secundar inferior și profesori din cabinetele de asistență psihopedagogică.

Tematica cursului:

1.      Introducere în proiectul ”Necenzurat”, metode și tehnici specifice

2.      Informații despre droguri: clasificare, descriere, efecte, însușirea termenilor specifici.

3.      Abilități de viață.

4.      Componenta parentală

5.      Promovarea, planificarea, implementarea și evaluarea proiectelor specifice.

6.      Evaluare finală.

Evaluarea se face prin prezentarea unui portofoliu tematic specific.

Formatori:

  • Prof. psih. Calotă Elena Daniela, formator național,
  • Hoidrag Traian, formator național.