Componenţa

 

PREȘEDINTE

Prof. Florentina-Adina DOBRETE - director Casa Corpului Didactic Vâlcea

MEMBRI

Prof. Dumitru DUMBRĂVESCU - inspector scolar I.S.J. Vâlcea

Prof. Valeria ȘANDRU - profesor metodist C.C.D. Vâlcea

Ec. Varinia DUMITRANA - administrator financiar C.C.D. Vâlcea

SECRETAR

Georgeta PURANU - bibliotecar C.C.D. Vâlcea