Noutati an scolar 2021-2022

Echipa Casei Corpului Didactic vă invită să vă exprimați opiniile, punctele de vedere în legătură cu calitatea activităților noastre de formare, neîmplinirile, eventualele deficiențe, în legătură cu ceea ce s-a realizat pe parcursul acestui an școlar care urmează în curând să se finalizeze. Va rugam sa completati chestionarul AICI.

CCD Vâlcea anunță organizarea și desfășurarea Webinarului workshop online Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar”, avizat ME nr.33926/18.11.2021 cu privire la ”Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2021/ 2022”.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: 8 iulie 2022, orele 10,00 – 12,00.

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea, webinar sincron online MEET

Condiţii de înscriere:

Fiecare participant este invitat să prezente o lucrare (document word, ppt, padlet, prezzi etc.), timp de 5 - 10 minute, prin care să își exprime argumentat punctul de vedere cu referire la programele de fomare la care a participat, exemple de bune practici, precum și expunerea anumitor nevoi de formare și perfecționare specifice învățământului preuniversitar.

Lucrările vor fi încărcate pe platforma google classrom a CCD Vâlcea până pe data de 7 iulie 2022, după completarea formularului de înscriere online: https://forms.gle/9f4u9xyefjEoLU3G7   

Link videoconferință: https://meet.google.com/ebh-ztpn-bgu

            In data de  6 iulie 2022, se desfășoară Simpozionul Național „Promovarea egalității de șanse prin educație” - ediția a IV-a, avizat ME nr.33926/18.11.2021 cu privire la ”Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2021/ 2022”, se va desfășura  sincron online, webinar MEET pe parcursul a două ore.

Lucrările vor fi încărcate pe platforma google classrom a CCD Vâlcea până pe data de 5 iulie 2022, după completarea formularului de înscriere online: https://forms.gle/vT1SqgU5pqEXB4tP8

Link videoconferință: https://meet.google.com/qpd-buuw-cxn 

           In data de 5 iulie 2022 se desfășoară Simpozionul Național Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățământului european” - ediția a XI-a, , avizat ME nr. 33926/18.11.2021 cu privire la ”Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2021/ 2022”, se va desfășura  sincron online, webinar MEET pe parcursul a doua ore.

Lucrările vor fi încărcate pe platforma google classrom a CCD Vâlcea până pe data de 5 iulie 2022, prin completarea formularului de înscriere online: https://forms.gle/6EtCSHHEHksRvf8W7  

Link videoconferință: https://meet.google.com/wgh-zaog-nzi

Casa Corpului Didactic Valcea împreună cu Asociația Proeuro-Cons, lansează sesiunea de selectare a formatorilor pentru următoarele programe de formare acreditate de Ministerul Educației Naționale. Mai multe detalii găsiți  AICI 

Conform Art. 2 , punct 3 și 4 din Ordinul MEC nr 4862/08.07.2020, Casa Corpului Didactic Vâlcea realizează o analiză de identificare a nevoilor de formare a cadrelor didactice, în vederea continuării organizării unor programe de formare și instruire. Vă solicităm să completați chestionarul următor AICI.

Casa Corpului Didactic Vâlcea, organizează urmatoarele activități destinate personalului din învățământul preuniversitar.

Mai multe detalii  AICI .