Programul de lucru în anul școlar 2022-2023

Program

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Luca Adrian 0800-1630 1200-1630 0800-1630

0800-1630

1000-1400

Ciobanu Dumitru

0800-1500

0800-1630 0800-1600 0800-1600

800-1130

 Șandru Valeria 0800-1700 0800-1400

0800-1500

0800-1700 1100-1600
Călvun Georgiana-Cristiana 1500-1700 0800-1700 1300-1700 1500-1800 -
Dumitrana Varinia 0800-1630 0800-1630 0800-1630 0800-1630  0800-1400

Puranu Georgeta

0800-1630 0800-1630 0800-1630  0800-1630  0800-1400

Dăscălete-Burtea
Alexandru Constatin

0800-1630 0800-1630  0800-1630  0800-1630 0800-1400

 

 

 Telefoanele personalului încadrat la
Casa Corpului Didactic Vâlcea

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția Telefon
1 Luca Adrian Director

0350421398 - C.C.D.

0749232353

2
Ciobanu Dumitru
Profesor metodist
0748873966/0350431519
3 Şandru Valeria Profesor metodist 0773969937/0350431521
4 Dumitrana Varinia Administrator financiar 0771648511
5
Puranu Georgeta
Bibliotecar  0771726708 
6
Dăscălete-Burtea
Alexandru Constantin
Informatician 0758079943/0350431519