Programul de lucru în anul școlar 2023-2024

 

Luni-Joi 0800-1630

Vineri 0800-1400

 

PROGRAM AUDIENȚE DIRECTOR C.C.D. VÂLCEA

Prof. DOBRETE FLORENTINA-ADINA

Luni: 12
30 - 1530

Miercuri: 12
30 - 1530

 

PROGRAM CONSULTAȚII CU PUBLICUL COMPARTIMENT PROGRAME/ PROIECTE/ PROFESORI METODIȘTI
 

Ziua

Interval orar

Profesor metodist CCD

Luni

9 – 11

11 - 13

Șandru Valeria

Ciobanu Dumitru

 

Marți

13 – 15

Ciochină Luisa Ana

 

Miercuri

12 – 14

Tudosoiu Gheorghe Daniel

 

Joi

10 – 12

12 – 14

Ciobanu Dumitru

Mărgărita Elena Antoanela

 

vineri

9 - 11

Șandru Valeria

 

 

 

 

 Telefoanele personalului încadrat la
Casa Corpului Didactic Vâlcea

 

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția Telefon
1 Dobrete Adina Florentina Director

0350421398 - C.C.D.

0749171749

2
Ciobanu Dumitru
Profesor metodist
0748873966/0350431519
3 Şandru Valeria Profesor metodist 0773969937/0350431521
  Mărgărita Antoanela Profesor metodist 07417704343
  Ciochină Luisa Ana Profesor metodist 0727326352
  Tudosoiu Gheorghe Daniel Profesor metodist 0724024581
4 Dumitrana Varinia Administrator financiar 0788506988
5
Puranu Georgeta
Bibliotecar  0756472777
6
Dăscălete-Burtea
Alexandru Constantin
Informatician 0770899790/0350431519