Aviz ME/ DGMRURS/ DFC nr. 3734/29.11.2023

 FIŞA DE IDENTITATE a programului de formare

”Curs de prim ajutor de bază”

 

Link înscriere: https://forms.gle/D2R22bj4X6SjH5e27

 1. CRITERII CURRICULARE

Tipul de program: Formare continuă

Publicul țintă vizat: Cadre didactice, cadre didactice auxiliare și personal nedidactic din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:  Programul de formare continuă se adresează personalului din învățământul preuniversitar și este aplicabil în situații de urgență. Primul ajutor este doar un ajutor temporar acordat în caz de urgență pentru salvarea vieții, prevenirea unor complicații ulterioare și ameliorarea suferințelor până în momentul în care un serviciu medical adecvat, specializat poate să intervină. Prin intermediul acestui program participanții vor dobândi cunoștințe teoretice și practice de bază referitoare la măsuri de prevenire și siguranță personală și a celor din jur, la identificarea situațiilor de urgență și adoptarea măsurilor ce se impun în vederea menținerii funcțiilor vitale până la sosirea personalului medical calificat.

Locul de desfășurare a programului: față în față și online în unitățile de învățământ partenere

Durata: 24 ore (blended learning)

CURRICULUMUL PROGRAMULUI

a. Competenţe vizate:

1.      Dobândirea noțiunilor de bază necesare acordării primului ajutor.

2.      Însușirea deprinderilor practice referitoare la primul ajutor (identificare, reguli de conduită, cazuri, manevre).

3.      Identificarea situațiilor de urgență și adoptarea măsurilor de prim ajutor.

b. Forma de organizare a programului: blended learning: 12 ore față în față, 10 ore online asincron, 2 ore online sincron (evaluare)

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Modul 1. Măsuri de prevenire și siguranță personală

3 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

1 (teme offline)

-

Modul 2. Suportul vital de bază la adult/ copil

3 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

1 (teme offline)

-

Modul 3. Cazuri în care se acordă primul ajutor

6 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

4 (teme offline)

-

Modul 4. Măsuri/ manevre de prim ajutor în caz de pierdere a cunoștinței, stop cardio - respirator, hemoragii, luxații, entorse, arsuri, înec, alte situații

4 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

 2 (teme offline)

-

Modul 5. Aplicații practice pentru acordarea primului ajutor

6 (mixt)

2 (față în față)

4 (față în față)

-

Evaluare finala

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

6

16

2

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 1. Măsuri de prevenire și siguranță personală (3h)

Modul 2. Suportul vital de bază la adult/ copil (1h)

Teorie + aplicații

(mixt)

II

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 2. Suportul vital de bază la adult/ copil (2h)

Modul 3. Cazuri în care se acordă primul ajutor (2h)

Teorie + aplicații

(mixt)

III

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 3. Cazuri în care se acordă primul ajutor (4h)

 

Teorie + aplicații

(mixt)

IV

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 4. Măsuri/ manevre de prim ajutor în caz de pierdere a cunoștinței, stop cardio - respirator, hemoragii, luxații, entorse, arsuri, înec, alte situații (4h)

Teorie + aplicații

(mixt)

V

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 5. Aplicații practice pentru acordarea primului ajutor (4h)

Aplicații

(mixt)

 

VI

(2h)

16.00 -  18.00

 

Modulul 5. Aplicații practice pentru acordarea primului ajutor (2h)

Aplicații

(față în față)

 

VII

(2h)

16.00– 18.00

Evaluare finala (2h)

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în sesiunile de formare față în față și în finalizarea  temelor offline.

Evaluarea formativă curentă.

Probă scrisă, test grilă.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi: 

- Prof. Dobrete Florentina Adina – director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- asistent medical Dascălu Ileana Mirabela, Spitalul Județean de Urgență, formator acreditat ANC (CNFPA),

- asistent medical Man Raluca, Spitalul Județean de Urgență, formator acreditat ANC (CNFPA).

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciochină Luisa Ana

Curs cu taxă: 170 lei

 

FIŞA DE IDENTITATE a programului de formare

” Strategii de prevenire și intervenție a bullyingului”

 

Link înscriere: https://forms.gle/XzS3LDjdyxejQTXF8

 1. CRITERII CURRICULARE

Tipul de program: Formare continuă

Publicul țintă vizat: Cadre didactice, cadre didactice auxiliare și personal nedidactic din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:  Şcoala este o parte integrantă a comunităţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate. Programul este creat să ajute personalul din școli să-și îndeplinească responsabilitățile în a crea un climat armonios, unde fenomenul "bullying" să nu existe, să nu fie trăit sau tolerat și are ca obiectiv general: dobândirea de competențe privind gestionarea situațiilor de bullying din mediul școlar.

Locul de desfășurare a programului: față în față și online în unitățile de învățământ partenere

Durata: 24 ore (blendid learning)

 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI

a. Competenţe vizate:

  1. Conștientizarea problemei violenței în instituția de învățământ.
  2. Adoptarea mecanismelor de prevenire și intervenție în diminuarea fenomenului de bullying din școli.

3.      Promovarea conduitei responsabile și a atitudinilor positive în școală.

b. Forma de organizare a programului: blended learning: 12 ore față în față, 10 ore online asincron, 2 ore online sincron (evaluare)

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Modul 1. Violența școlară - Precizări conceptuale și abordări actuale

3 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

1 (teme offline)

-

Modul 2. Forme de bullying în școală și cauzele apariției acestuia

3 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

1 (teme offline)

-

Modul 3. Perspectiva poliției asupra bullyingului

6 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

4 (teme offline)

-

Modul 4. Experiența școlii în prevenirea și combaterea fenomenelor de bullying, măsuri de prevenție și de intervenție

4 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

 2 (teme offline)

-

Modul 5. Analiză și studii de caz 

6 (mixt)

2 (față în față)

4 (față în față)

 

Evaluare finala

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

6

16

2

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 1. Violența școlară - Precizări conceptuale și abordări actuale (3h)

Modul 2. Forme de bullying în școală și cauzele apariției acestuia (1h)

Teorie + aplicații

(mixt)

II

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 2. Forme de bullying în școală și cauzele apariției acestuia (2h)

Modul 3. Perspectiva poliției asupra bullyingului (2h)

Teorie + aplicații

(mixt)

III

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 3. Cazuri în care se acordă primul ajutor (4h)

 

Teorie + aplicații

(mixt)

IV

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 4. Experiența școlii în prevenirea și combaterea fenomenelor de bullying, măsuri de prevenție și de intervenție (4h)

Teorie + aplicații

(mixt)

V

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 5. Analiză și studii de caz  (4h)

Aplicații

(mixt)

 

V

(2h)

16.00 -  18.00

 

Modul 5. Analiză și studii de caz  (2h)

Aplicații

(față în față)

 

V

(2h)

16.00– 18.00

Evaluare finala (2h)

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în sesiunile de formare față în față și în finalizarea  temelor offline.

Evaluarea formativă curentă.

Studiu de caz

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi: 

- Prof. Dobrete Florentina Adina – director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Mărgărita Elena Antoanela – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciochină Luisa Ana

 Curs cu taxă: 170 lei

 

FIŞA DE IDENTITATE a programului de formare

”Inițiere în calcul tabelar (Excel)”

 

Link înscriere: https://forms.gle/US2uqbTTiRFabSzx7

 1. CRITERII CURRICULARE

Tipul de program: Formare continuă

Publicul țintă vizat: Cadre didactice, cadre didactice auxiliare și personal nedidactic din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:  Demersul a fost generat de răspunsurile obținute la chestionarul privind îmbunătățirea ofertei de formare a CCD Vâlcea, aplicat în luna octombrie 2023, la nivelul județului, care au situat opținea pentru dezvoltarea competențelor digitale pe primul loc, tema de interes fiind cea de utilizarea a aplicației de calcul tabelar.

Locul de desfășurare a programului: față în față și online în unitățile de învățământ partenere

Durata: 24 ore (blendid learning)

 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI

a. Competenţe vizate:

  1. Formarea și dezvoltarea deprinderilor de utilizare a registrelor de calcul.
  2. Cunoașterea modului de formare a datelor.

3.      Formarea și dezvoltarea deprinderilor de utilizare a tipurilor de date.

b. Forma de organizare a programului: blended learning: 12 ore față în față, 10 ore online asincron, 2 ore online sincron (evaluare)

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Modul 1. Concepte generale despre utilizarea aplicației excel

3 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

1 (teme offline)

-

Modul 2. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul

4 (mixt)

1 (față în față)

2 (față în față)

1 (teme offline)

-

Modul 3. Utilizarea formulelor şi funcţiilor în microsoft excel

5 (mixt)

1 (față în față)

3 (față în față)

1 (teme offline)

-

Modul 4. Tipărire foi de calcul

3 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

1 (teme offline)

-

Modul 5. Diagrame şi grafice în microsoft excel

4 (mixt)

1 (față în față)

2 (față în față)

1 (teme offline)

-

Modul 6. Importul de obiecte simple

3 (mixt)

1 (față în față)

1 (față în față)

1 (teme offline)

-

Evaluare finala

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

6

16

2

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 1. Concepte generale despre utilizarea aplicației excel (3h)

Modul 2. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul (1h)

Teorie + aplicații

(mixt)

II

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 2. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul (3h)

Modul 3. Utilizarea formulelor şi funcţiilor în microsoft excel  (1h)

Teorie + aplicații

(mixt)

III

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 3. Utilizarea formulelor şi funcţiilor în microsoft excel  (4h)

Teorie + aplicații

(mixt)

IV

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 4. Tipărire foi de calcul  (3h)

Modul 5. Diagrame şi grafice în microsoft excel (1h)

Teorie + aplicații

(mixt)

V

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 5. Diagrame şi grafice în microsoft excel (3h)

Modul 6. Importul de obiecte simple (1h)

Aplicații

(mixt)

V

(2h)

16.00 -  18.00

 

Modul 6. Importul de obiecte simple (2h)

Aplicații

(față în față)

V

(2h)

16.00– 18.00

Evaluare finala (2h)

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în sesiunile de formare față în față și în finalizarea  temelor offline.

Evaluarea formativă curentă.

Studiu de caz

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi: 

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Ciochină Luisa Ana – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Tudosoiu Gheorghe Daniel – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Mărgărita Elena Antoanela

 Curs cu taxă: 170 lei

 

  

FIŞA DE IDENTITATE a programului de formare

”Competențe de lectură prin valorificarea textului biblic”

Link înscriere: https://forms.gle/cPZyyyzZqFrcjo4C8

1. CRITERII CURRICULARE

Tipul de program: Formare continuă

Publicul țintă vizat: Cadre didacticecare predau disciplina Religie

Justificarea ofertei:  Programul răspunde nevoii de formare a cadrelor didactice, care predau disciplina Religie, în vederea dezvoltării la elevi a competențelor de lectură, întrucât acestea implică capacitatea de înțelegere și de a face deducții, de a realiza conexiuni rapide între idei. De asemenea, există nevoia (identificată) de a înțelege textul biblic și de a transfera în contexte actuale mesajul Sfintei Scripturi.

Locul de desfășurare a programului: Arhiepiscopia Râmnicului, platforma e-learning CCD 

Durata: 24 ore (blended learning)

CURRICULUMUL PROGRAMULUI

a. Competenţe vizate:

1. Identificarea și utilizarea textului biblic, ca suport în realizarea povestirilor din cadrul orei de Religie;

2. Dezvoltarea capacității de a adapta practicile educaționale la specificul disciplinei Religie;

3. Utilizarea strategiilor de evaluare, analiza şi interpretarea rezultatelor învățării;

4. Abordarea managerială a colectivului de elevi, desfăşurarea demersului de învăţare în contexte educaţionale variate.

b. Forma de organizare a programului: blended learning: 12 ore față în față, 10 ore online asincron, 2 ore online sincron (evaluare)

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Modul 1. Lectura, competență cheie în profilul elevului contemporan

7 (mixt)

2 (față în față)

3 (față în față)

2 (teme offline)

-

Modul 2. Povestirea-în context formal și nonformal

7 (mixt)

2 (față în față)

2 (față în față)

1 (teme offline)

-

Modul 3. Valorificarea textului biblic prin povestiri aplicate contextului actual

8 (mixt)

2 (față în față)

1 (față în față)

4 (teme offline)

-

Evaluare finala

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

6

16

2

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 1. Lectura, competență cheie în profilul elevului contemporan (4 h)

Teorie + aplicații

(mixt)

II

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 1. Lectura, competență cheie în profilul elevului contemporan (3 h)

Modul 2. Povestirea-în context formal și nonformal (1 h)

Teorie + aplicații

(mixt)

III

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 2. Povestirea-în context formal și nonformal (4 h)

Teorie + aplicații

(mixt)

IV

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 2. Povestirea-în context formal și nonformal (2 h)

Modul 3. Valorificarea textului biblic prin povestiri aplicate contextului actual (2 h)

Teorie + aplicații

(mixt)

V

(4h)

16.00 -  20.00

 

Modul 3. Valorificarea textului biblic prin povestiri aplicate contextului actual (4 h)

Aplicații

(mixt)

 

VI

(2h)

16.00 -  18.00

 

Modul 3. Valorificarea textului biblic prin povestiri aplicate contextului actual (2 h)

Aplicații

(față în față)

 

VII

(2h)

16.00– 18.00

Evaluare finala (2h)

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în sesiunile de formare față în față și în finalizarea  temelor offline.

Evaluarea pe parcurs – chestionar

 

Proiectarea unei sesiuni de scriere a unei povestiri bazate pe textul biblic sau din viețile sfinților.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi: 

- Prof. Lăcraru Laura Marilena – inspector, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea,

- Prof. Popescu Romeo – prof., grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Tudosoiu Gheorghe Daniel.

 Curs cu taxă: 170 lei