PROIECTUL CRED-„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”

Adresa Sud Vest-Oltenia_08.01.2020   privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - formare nivel II, învățământ primar și învățământ gimnazial.

Link formular înscriere click AICI

Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial.

Condiție obligatorie pentru înscriere - să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

 

IMPORTANT! 

Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate:

 din învățământul primar (în limita numărului de locuri repartizate)

 din învățământul gimnazial, disciplinele: ►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Limba franceză, ►Matematică, ►Fizică, ► Chimie,►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport, ►Educație tehnologică, ►TIC, ► Educaţie plastică şi ► Educaţie muzicală.

 

Programul de formare "Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi" poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.

Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în ianuarie 2021 şi se va desfășura doar în format online.

Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul "CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. 

Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Casa Corpului Didactic Vâlcea organizează cursuri de formare in cadrul proiectului CRED la disciplinele Geografie, Religie, Istorie si Educatie Socială, Educatie fizica si sport, Limba engleza, nivel gimnazial. Modul de inscriere si informațiile privind selectia cadrelor didactice, care in mod obligatoriu trebuie sa aiba minim gradul didactic definitiv, se regasesc    AICI  . 

Casa Corpului Didactic anunta concursul de selectie a unor formatori Educatie Tehnologica, TIC si Educatie Socială, nivel gimnazial, pentru proiectul CRED. Informatii suplimentare pe acest link AICI.

Apel de selectie pentru experți formare ciclul gimnazial ( Limba franceză și Chimie) pentru judetul Valcea, Priectul CRED. Detalii AICI

Anunt pentru cadrele didactice interesate sa participe la concursul de selectia expertilor RED în proiectul CRED. Mai multe detalii   AICI