PROIECTUL CRED-„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”

Adresa Ministerul Educatiei cu privire la selectia cadrelor didactice, nivel primar si gimnazial, pentru cursurile care vor avea loc in cadrul proiectului CRED, în perioada 17 mai 2021 - 30 iulie 2021. Click   AICI  pentru adresa.

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor  posturi de Experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Apel de selecție

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti RED

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti RED

Anexa 3 Fisa descriptiva a resursei educationale propuse

Anexa 4 Portofoliu de resurse educationale

Anexa 5 Grila de evaluare

Casa Corpului Didactic începe un nou curs adresat directorilor din invatamantul primar si gimnazial. 

Apel de selecție cadre didactice care ocupă funcții de conducere în învățământul preuniversitar pentru participarea la programul de formare continuă „MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAŢIONAL. MANAGER-CRED. Formare nivel 2”, în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED

 

CRED_ADRESA-SELECTIE-GT_MANAGER_5677_09.05.2022   Descarca 
ANEXA-1_Cerere_de_inscriere_MANAGER_2022   Descarca 
ANEXA-3_Acord_prelucrare_date_personale_MANAGER_2022   Descarca 
ANEXA-5_Declaratie_MANAGER_2022   Descarca 
Anexa_8_MANAGER_2022   Descarca 

Adresa_directori_VL_Mai_2022  Descarca 

Adeverinta_Manager_mai_2022  Descarca 

Formular înscriere curs MANAGER - CRED - AICI


Apel de selecție a grupului țintă, cadre didactice din învățământul preunivesitar, pentru programul de formare profesională continuă ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”,  implementat în sisitem online în cadrul proiectului CRED - ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”