OBIECTIVUL GENERAL: îmbunataţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învaţamântul preuniversitar din regiunile S-Muntenia şi S-V Oltenia la oportunităţi de formare în domenii prioritare de reforma în educaţie, prin intermediul unui program multiregional de formare continuă inovativ, bazat pe resurse digitale şi prin iniţierea sustenabila a instrumentelor managementului programelor de formare continuă.

OBIECTIVE SPECIFICE:

O.1.Dezvoltarea unui program multiregional inovativ de formare bazat pe resurse digitale pentru perfecţionarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiunile S-Muntenia şi S-V Oltenia;

O.2. Consolidarea competentelor profesionale a 2000 de cadre didactice prin participarea la un program multiregional de formare continuă în domenii prioritare de reforma în educaţie;

O.3. Dobândirea de către un număr de 30 cadre didactice a competentelor profesionale de formatori;

O.4. Dezvoltarea unei comunităţi on-line de formare continuă a cadrelor didactice;

O.5. Îmbunătăţirea managementului programului multiregional de formare prin dezvoltarea/ implementarea unor instrumente şi practici specifice de asigurare a calităţii.

 

Mai multe pe www.profics.ro

 

In cadrul proiectului PROFICS, au fost achizitionate și se regăsesc în biblioteca CCD Vâlcea respectiv CCD Giurgiu, materialele necesare pentru realizarea bazelor de curs, dar și pentru a fi citite de către colegii noștri într-un număr de 290 de titluri (vezi anexa 1)  AICI

ANUNT INSCRIERE CURS CU 90 CREDITE GRATUIT. PENTRU MAI MULTE DETALII CLICK AICI

CERERE INSCRIERE CURS FORMARE - AICI

DECLARATIE CURS FORMARE - AICI

FORMULAR INREGISTRARE CURS - AICI