Noutati an scolar 2020-2021

Simpozion Național cu tema „Zilele Şcolii Albei”, organizat în data de 26 iulie 2021 de către Casa Corpului Didactic Alba.

Echipa Casei Corpului Didactic Vâlcea este intereastă de feedback-ul primit din partea dumneavoastra in legatura cu modul in care s-au desfasurat activitățile instituției noastre în anul școlar curent.

Pentru a identifica nevoile de formare ale cadrelor didactice din județul Vâlcea, vă invităm să completați formularul postat pe site-ul Casei Corpului Didactic Vâlcea.  Click AICI

CCD Vâlcea anunță organizarea și desfășurarea Webinarului workshop online " Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar ".

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: 8 iulie 2021, orele 10,00 – 13,00.

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea, webinar sincron online MEET

CCD Vâlcea anunță organizarea și desfășurarea Webinarului workshop online "Management și consiliere pentru cariera didactică".

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: 5 iulie 2021, orele 10,00 – 13,00.

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Simpozionul Național " Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățămâtului european " - ediția a X-a, din 7 iulie 2021, avizat MEC cu nr. 1167/ DGISSEP/ 04.03.2021 din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Vâlcea pentru anul școlar 2020 – 2021, se va desfășura  sincron online, webinar MEET pe parcursul a 3 ore.

Condiţii de înscriere:

Fiecare participant este invitat să prezinte o lucrare (document word, ppt, padlet, prezzi etc.), timp de 5 - 10 minute, prin care să își exprime argumentat punctul de vedere cu referire la mijloace, metode, tehnici, strategii de îmbunătățire a activității profesionale sau exemple de bune practici.

Simpozionul Național " Promovarea egalității de șanse prin educație " - ediția a III-a, din 6 iulie 2021, avizat MEC cu nr. 1167/ DGISSEP/ 04.03.2021 din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Vâlcea pentru anul școlar 2020 – 2021, se va desfășura  sincron online, webinar MEET pe parcursul a 3 ore.

Condiţii de înscriere:

Fiecare participant este invitat să prezinte o lucrare (document word, ppt, padlet, prezzi etc.), timp de 5 - 10 minute, prin care să își exprime argumentat punctul de vedere cu referire la mijloace, metode, tehnici, strategii de îmbunătățire a activității profesionale sau exemple de bune practici.

 Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” marchează un nou moment important în implementarea activităților din cadrul CRED. Este vorba despre debutul seriei de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

  În acest context, Casa Corpului Didactic Vâlcea în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea au organizat în  data de 17.06.2021, în sala de festivități a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân, Workshop-ul cu tema: „Dezvoltare profesională prin valorizarea competențelor profesionale și informare”. La aceasta acțiunea au participat 50 de cadre didactice în cadrul a mai multor sesiuni moderate de doamna Conferențiar doctor Safta Cristina Georgiana de la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiesti.