Director - Redactor sef - Prof. Dobrete Florentina-Adina

Administrator financiar - Ec. Dumitrana Varinia

Informatician - Editor - Dăscălete - Burtea Alexandru - Constantin

Prof. Şandru Valeria

Puranu Georgeta

Editura poate tipări / edita carte sau alte publicaţii (materiale didactice, caiete metodice, ghiduri etc.) în care valorifică şi popularizează experienţa şi activitatea de cercetare în educaţie.


Revista “Nova Didact”, revistă semestriala a Casei Corpului Didactic Valcea oferă posibilitatea împărtăşirii experienţei pozitive din activitatea de la clasă şi a noutăţilor profesionale din activitatea didactică. 


 

Pentru activitatea editorială:

Cadrele didactice care doresc să-și publice lucrarea metodico-științifică de gradul I să se adreseze editurii Nova Didact, la sediul Casei Corpului Didactic Vâlcea, Bulevardul N. Balcescu, nr. 30, Râmnicu Vâlcea. Lucrarea publicată va primi ISBN.

Vă rugăm să precizati în articol numele dvs. complet precum si unitatea de învatamânt în care vă desfașurați activitatea.

Articolele vor avea minim ½ pagina si maximum 5 pagini, tehnoredactate cu diacriticile limbii române (a, î, â, ș, ț), cu font New Times Roman de 12, la un rând.

Colectivul de redacție își rezervă dreptul de a face selectia articolelor care vor fi publicate, precum și dreptul de a face corecturi sau trunchieri.

Articolele nepublicate nu se restituie autorilor. 

Cuprins:

 • Învățământ preprimar
 • Învățământ primar
 • Aria curriculară:
  • Limbă și comunicare
  • Matematică și științe ale naturii
  • Om și societate
  • Arte
  • Tehnologii
  • Educație fizică și sport
  • Consiliere și orientare
 • Învățământ special
 • Învățământ particular
 • Învățământ alternativ
 • Management educațional (directori, inspectori)
 • Proiecte
 • Diverse