Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Cursul are ca scop dezvoltarea abilităţilor si competenţelor  de lucru a cadrelor didactice care predau sau vor preda la clasele incluse în programul „A doua şansă“.Cursul are la bază metodologia de lucru în programul „A doua şansă“. El încurajează cadrele didactice din învăţământul preuniversitar să participe la programul „A doua şansă“, să-l promoveze în şcoli şi în comunităţi, contribuind astfel la reducerea analfabetismului şi reintegrarea socială a persoanelor participante în program .Acesta se adresează tuturor cadrelor, nu numai celor din comunităţile cu persoane aparţinând grupurilor dezavantajate. El este atractiv, punând accentul pe activităţile practice, interactive, pe comunicare, relaţionare, creativitate, diferenţiindu-se prin: accesibilitate şi eficienţă , interactivitate sporită, metode inovatoare de predare, atmosferă propice învăţării.

Durata: 24 de ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • Sprijin pentru formarea si perfectionarea personalului care lucreaza cu persoane care parasesc timpuriu scoala si populatia adultă  în programe de educaţie, de tipul “a doua şansă”,
  • Implementarea de strategii, planuri de acţiune şi programe în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, menţinerii în sistemul de educaţie a elevilor cu risc de abandon şcolar şi reintegrării în educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.
  • Îmbunătăţirea nivelului de informare privind pericolul reprezentat de fenomenul de părăsire timpurie a şcolii în perspectiva  unei dezvoltări regionale durabile, echilibrate.
  • Transferul şi implementarea bunelor practici, ce vizează creşterea accesului la educaţie prin dezvoltarea şi susţinerea de reţele şi  parteneriate
  • Sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala

b. Planificarea modulelor tematice

Modulul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Noi repere teoretice privind programul „A doua şansă"

6

2

4

-

2. Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă"

6

2

4

-

3. Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul „A doua şansă"

6

2

4

-

4. Activitati care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala.

4

2

2

-

5. Evaluare finala

2

 

 

2

TOTAL

24

8

14

2

 

 

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I

(8 h)

8 – 12

1.Noi repere teoretice privind programul „A doua şansă"-6 h

2.Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă" (programe, planificari anuale si calendaristice)-2h

Curs

 

 

 

 

 

Prof. Consuela Ioana Păuşescu

Prof.  Ramona Florentina Becheru

13- 15

Aplicaţii

15– 17

Evaluare

 

II

(8 h)

8 – 12

1. Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă" (proietarea unei activitati didactice)-4h

2. Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul „A doua şansă"-4h

Curs

13- 15

Aplicaţii

15– 17

Evaluare

   III

(6h)

8 – 12

1. Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul „A doua şansă" -2h

2. Activitati care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala.-4h

Curs

13- 14

Aplicaţii

14– 15

Evaluare

IV

(2h)

9-11

Evaluare finală-2h

 La alegere o temă:

Tema1 - Proiectaţi o unitate de învăţare, la un modul la alegere, la o clasa „A doua şansă”

Tema2 - Identificaţi activităţi care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala

Tema3 -  - Realizaţi un proiect didactic la un modul, la alegere, la o clasa “A doua şansă”

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare / aplicaţii

Evaluare

finala

Prezenţa si implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

o activitate practică de promovare a egalitatii de sanse;

 

 

2. Resurse umane:

  • Prof. Păuşescu Ioana Consuela, formator judeţean
  • Prof. Becheru Ramona Florentina, formator judeţean