Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare:

Grup ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;

Justificarea ofertei: Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari si elevi) aflati in risc de absenteism scolar si mentinerea acestora in scoala prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor solutii educationale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare si consiliere.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • Proiectarea, conducerea şi realizare a procesului instructiv-educativ
  • Dezvoltarea capacităţii de a înţelege realitatea grupurilor aflate în situaţii de risc;
  • Să comunice mai bine cu membrii grupurilor dezavantajate;
  • Să aleagă metodele de lucru astfel încât să obţină cele mai bune rezultate în consilierea elevilor aflaţi în situaţia riscului de absenteism şcolar;
  • Să identifice metode şi strategii de creştere a participării şcolare.

b. Planificarea pe modelelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Categorii de elevii aflaţi în situaţii de risc.

4h

1 h

2 h

-

2.Grupuri dezavantajate. Caracteristici şi dimensiuni psihoeducaţionale.

4 h

1 h

2 h

-

3. Abordarea integrată grupurilor dezavantajate

4 h

1 h

3 h

-

4. Consiliere elevilor aflaţi în situaţia de absenteism şcolar

4 h

1 h

4 h

-

5. Metode şi tehnici de creştere a participării şcolare

6 h

2 h

4 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

15 h

3 h

 

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval orăr

Tema

Tipul activităţii

Formator

 

(8 ore)

8.00-9.00

 1.Categorii de elevii aflaţi în situaţii de risc.

Curs

Prof. Calotă Elena Daniela

Prof. Popa Emil

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Grupuri dezavantajate. Caracteristici şi dimensiuni psihoeducaţionale.

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

 

(8 ore)

8.00-9.00

3. Abordarea integrată grupurilor dezavantajate

4. Consiliere elevilor aflaţi în situaţia de absenteism şcolar

Curs

Prof. Calotă Elena Daniela

Prof. Popa Emil

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

 

(8 ore)

8.00-10.00

5. Metode şi tehnici de creştere a participării şcolare

Curs

Prof. Calotă Elena Daniela

Prof. Popa Emil

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală.(2 ore)

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

         Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-elaborarea unui program educativ de creştere a participării şcolare; proiectarea unei secvenţe de consiliere şcolară.

 

2. Resurse umane:

  • Prof. psih. drd. Calotă Elena Daniela, formator județean
  • Prof. Popa Emil, formator județean