Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;

Justificarea ofertei: Nevoia de perfectionare profesionala a cadrelor didactice în vederea optimizării şi eficientizării  activităţilor educative formale şi nonformale. Dezvoltarea personală -ca modalitate de explorare şi identificare  a nevoilor şi resurselor proprii -costituie principala premisă a reuşitei profesionale.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Dezvoltare personală şi performanţă profesională;

Descoperirea resurselor si nevoilor personale a cadrelor didactice ;

Optimizarea capacitatii de interrelationare si crestere a tolerantei la factori de stres în activitatea didactică ;

Proiectarea si desfasurarea activitatilor cu caracter educativ (formale şi nonformale)- aspecte metodologice ;

 

b. Planificarea pe modelelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Dezvoltare personală şi performanţă profesională

8h

4 h

3,5h

0,5h

2 Descoperirea resurselor si nevoilor personale a cadrelor didactice 

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3 Optimizarea capacitatii de interrelationare si crestere a tolerantei la factori de stres în activitatea didactică

4 h

1 h

2,5 h

0,5h

4. Proiectarea si desfasurarea activitatilor cu caracter educativ (formale şi nonformale) – aspecte metodologice

6 h

2 h

3,5 h

0,5h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

13,5 h

4,5 h

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval orăr

Tema

Tipul activităţii

Formator

 

(8 ore)

8.00-9.00

 1.Dezvoltare personală şi performanţă profesională

Curs

Prof. Calotă Elena Daniela

Prof. Calotă Ionel Adrian

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

1.Dezvoltare personală şi performanţă profesională

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

 

(8 ore)

8.00-9.00

2.Descoperirea resurselor si nevoilor personale a cadrelor didactice 

3. Optimizarea capacitatii de interrelationare si crestere a tolerantei la factori de stres în activitatea didactică

Curs

Prof. Calotă Elena Daniela

Prof. Calotă Ionel Adrian

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

 

(8 ore)

8.00-10.00

4. Proiectarea si desfasurarea activitatilor cu caracter educativ (formale şi nonformale) – aspecte metodologice

Curs

Prof. Calotă Elena Daniela

Prof. Calotă Ionel Adrian

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală.(2 ore)

 

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

         Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-realizarea unei analize personale din perspectiva profesiei

-proiectarea unei activităţi formale/nonformale.

 

2. Resurse umane:

Prof. psih. drd. Calotă Elena Daniela, formator județean

Prof. Calotă Ionel Adrian, formator județean