Noutăți an școlar 2023-2024

1.  Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:  Trăim într-o lume caracterizată prin rapiditate, complexitate, într-o continuă schimbare, în care omul este plasat în contextul unei revoluţii tehnologice foarte rapidă. În acest sens, şcoala are sarcina de a-i pregăti pe copiii de azi pentru a face faţă dinamismului accelerat al societăţii contemporane, dezvoltându-le competenţe, valori şi atitudini necesare reuşitei personale şi sociale.

Durata: 24 ore

a. Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacității de formare a unui stil de viață sănătos al elevilor în contextul unui mediu poluat și dinamic;

Adoptarea de conduite eficiente în ceea ce privește consumul de alimente, practicarea unui sport sau a unor exerciții fizice care contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor;

Cunoașterea unor programe de educație pentru sănătate care pot contribui la dezvoltarea unui comportament sănătos de viață;

Proiectarea de activități cu specific pentru un stil de viață sănătos.

Module tematice

Modulul I - Stil de viață sănătos

Modulul II – Programe de educaţie pentru sănătate în şcoli

Modulul III - Planul de acţiune și strategii pentru un stil de viață sănătos

 

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Stil de viață sănătos

7h

2h

4h

1h

Programede educaţie pentru sănătate în şcoli

8h

2h

4h

2h

Planul de acţiune și strategii pentru un stil de viața sănătos

7h

2h

4h

1h

Evaluarea finală

2 h

-

-

2h

Total

24 h

6 ore

12 h

h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(7 ore)

8.00-9.00

1. Stil de viață sănătos.

 

 

 

 

 

Curs

 

Prof.Petrescu Angela

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Șandru Valeria

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

   

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

 

8.00-9.00

2.Programe de educaţie pentru sănătate în şcoli

 

 

 

 

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(7 ore)

8.00-10.00

3. Planul de acţiune și strategii pentru un stil de viață sănătos

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţide evaluare a cursanţilor:

 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa și implicare

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

 

Proiectarea unui plan de acțiune din perspectiva abordării stilului de viață sănătos.

 

2. Resurse umane

  Prof. Petrescu Angela, formator județean

  Prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, formator județean