Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, a respectului faţă de sine şi respectul faţă de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii de gen, respectarea, înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce priveşte diferenţele naţionale, etnice, religioase, lingvistice şi alte minorităţi sau comunităţi; promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Consolidarea cunoştinţelor privind Drepturile Omului şi Educaţia pentru Drepturile Omului;

2. Stimularea abilităţilor de facilitare;

3. Identificarea paşilor necesari pentru dezvoltarea unui program de Drepturile Omului;

4. Exersarea abilităţilor de planificare a programelor de Drepturile Omului;

5. Creşterea competenţelor în evaluarea programelor de Drepturile Omului;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Introducere în Educatia pentru Drepturile Omului

2

1

1

-

2. Drepturile copilului

4

1

3

-

3. Metode pentru programele de educaţie pentru drepturile omului

6

2

3

1

4. Programe pentru dezvoltarea  EDO

6

2

3

1

5. Promovarea drepturilor omului

4

1

3

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

1

8,00-14,00

1. Introducere în Educatia pentru Drepturile Omului

2. Drepturile copilului

curs

aplicatii

 

Prof. Bică Andra

prof. Șandru Valeria

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

 

 

 

2

8,00-16,00

3. Metode pentru programele de educaţie pentru drepturile omului

curs

aplicatii

evaluare

3

8,00-16,00

4. Programe pentru dezvoltarea  EDO

5. Promovarea drepturilor omului

curs

aplicaţii

evaluare

4

10.00-14,00

Evaluare finală

evaluare

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

2. Resurse umane:

prof. Bică Andra, inspector școlar general, formator judeţean

prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, formator județean

Prof. Samoilă Daniela Mihaela, profesor metodist CCD, formator județean