Noutăți an școlar 2023-2024

1.  Criterii curriculare:

Tip program:  Formare de scurtă durată.

Public - ţintă vizat: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal care predau limba română   

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului: Abilitatea cadrelor didactice care predau limba şi literatura română în scopul creării de scenarii didactice moderne, care vizează integrarea momentelor de învățare analitică în secvenţe sintetice ample; utilizarea eficientă de către profesori a metodelor de diferenţiere a instruirii; conceperea, aplicarea şi evaluarea de proiecte educaţionale inovative, destinate să contribuie la îmbunătăţirea performanțelor învățării elevilor.

Competențe vizate, conform standardelor funcției de profesor:

să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie;

să selecteze metode optime în vederea formării gândirii critice;

să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul educației (stabilirea curricum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc);

să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare a limbii şi literaturii române înţelegând necesitatea folosirii acestora;

să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării;

 

Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al limbii

3

1

2

-

Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învățarea limbii române 

2

1

2

-

Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al literaturii

3

1

2

-

Metode de dezvoltare a creativităţii specifice literaturii române

4

1

2

1

Rolul exemplelor în predare-învăţare

3

1

2

-

Metode şi instrumente evaluative

3

1

2

-

Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului

2

1

2

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

14

3

 

Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I

( h)

8.30-9.00

Primirea participanților

Anunțarea programului, scopul și obiectivele cursului și ale zilei, formele de organizare și evaluare.

Metode  didactice – repere teoretice.

Metode și strategii specifice limbii române în gimnaziu.

Metode și strategii specifice predării limbii române în gimnaziu.

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus

Completarea fișei de evaluare

Curs

prof. dr.

Cocău-Jitianu Carmen, formator judeţean

prof. Stanca Mariana Lelia, formator judetean.

9.00-10.30

Aplicații

10.45-12.45

Curs

13.15-15.15

Aplicații

15.30-17.00

Evaluare

17.00-17.30

 

II

( h)

8.30-9.00

Reamintirea principalelor idei ale zilei precedente.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

Metode și strategii specifice predării limbii române în liceu.

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs.

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus.

Completarea fișei de evaluare.

Curs

prof. Stanca Mariana , formator judetean.

prof. Preda Elena Gabriela, formator judetean.

9.00-10.30

Aplicații

10.45-12.45

Aplicații

13.15-15.15

Evaluare

15.30-17.00

 

17.00-17.30

III

( h)

8.30-9.00

Reamintirea principalelor idei ale zilei precedente.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Metode și strategii specifice predării literaturii române în liceu.

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs.

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus.

Completarea fișei de evaluare.

Curs

 

prof.Ioniță      Isabella Elena    gr. I, formator național   

prof.Preda  Elena Gabriela, gr. I, formator judetean.

 

9.00-10.30

Aplicații

10.45-12.45

Aplicații

13.15-15.15

Evaluare

15.30-17.00

 

17.00-17.30

IV

( h)

8.30-9.00

Reactualizarea noțiunilor prezentate în ziua precedentă.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Elemente de deontologie a evaluării în  contextul creşterii calităţii actului educaţional.

Preambul teoretic. Funcțiile și rolul evaluării. Strategii evaluative.

Metode alternative de evaluare

Metode alternative de evaluare

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus

Completarea fișei de evaluare

Evaluarea cursului.

Curs

prof.Ioniță Isabella Elena – gr. I, formator național

prof. Preda Elena Gabriela – gr. I, formator judeţean

prof. dr.

Cocău – Jitianu Carmen – formator judeţean

prof. Stanca Mariana Lelia – gr. I, formator judetean.

 

9.00-10.30

Aplicații

10.45-12.45

Aplicații

13.15-15.15

Evaluare

15.30-17.00

 

17.00-17.30

 

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, conspecte,  investigaţii practice;

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul cursului.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

 

2. Resurse umane:

prof.Ioniță Isabella Elena –  formator național

prof. Preda Elena Gabriela –  formator judeţean

prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen – formator judeţean

prof. Stanca Mariana Lelia –  formator judetean.