Noutăți an școlar 2023-2024

1.Criterii curriculare

Publicul țintă :-profesori pentru învățământ primar

Justificarea ofertei:

Definitivarea în învăţământ reprezintă un prim pas în dezvoltarea carierei didactice, un pas de confirmare a trecerii de la planul cunoaşterii şi înţelegerii la planul aplicabilităţii, la planul dezvoltării de competenţe specifice profesiei didactice. Pentru tinerii debutanţi,  promovarea examenului de definitivat este punctul de plecare în construirea viitoarei cariere profesionale, de aceea este necesară informarea corectă, consilierea şi sprijinirea lor în vederea obţinerii unor rezultate foarte bune la acest examen.

Durata: 24 ore

Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Procesul de învãţãmant – sistem și funcționalitate

2. Finalitãţile educaţiei. Ideal, scopuri, obiective

3. Învãțarea școlarã. Orientãri contemporane în teoria si practica învãţãrii la școlarul mic

4. Predarea. Orientãri contemporane în teoria și practica predãrii

5. Evaluarea în procesul de învãţãmânt

6. Evaluare

 

Competențe vizate:

1.1. descrierea și explicarea corectã a ideilor, proceselor și fenomenelor educaționale;

1.2. utilizarea adecvatã a cunoștințelor de pedagogie școlarã și a elementelor de psihologie a educației, în contexte variate;

2.1. exemplificarea conceptelor, prin proiectarea conținuturilor instructiv-educative, în acord cu prevederile metodice și curriculare în vigoare, dar și cu particularitãțile psiho - individuale și de vârstã ale școlarului mic;

2.2. manifestarea unei conduite metodologice flexibile și inovative pe plan professional.

 

Activităţi: Module tematice, ateliere de lucru, evaluări curente ale modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii profesorilor  debutanți  în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar.

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Procesul de învãțãmant – sistem și funcționalitate

 

4

1

3

-

2. Finalitãțile educației. Ideal, scopuri, obiective

 

4

1

3

-

3. Învãțarea școlarã. Orientãri contemporane în teoria si practica învãțãrii la școlarul mic

 

4

1

3

-

4. Predarea. Orientãri contemporane în teoria și practica predãrii

 

4

1

3

-

5.Evaluarea în procesul de învăţământ

 

6

1

4

1

6.Evaluare

2

-

-

2

Total

24

5

16

3

 

Ziua

Forma de activitate

Nr.

ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

1

Procesul de învãțãmant – sistem și funcționalitate

 

Prof. Săraru Elena

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Diaconescu Cristina

curs

1

Finalitãțile educaþiei. Ideal, scopuri, obiective

Activităţi

practice

6

Taxonomia finalităților educaționale

Operaționalizarea obiectivelor operaționale

II

curs

1

Învãțarea școlarã. Orientãri contemporane în teoria si practica învãțãrii la școlarul mic

 

curs

1

Predarea. Orientãri contemporane în teoria și practica predãrii

 

Activităţi

practice

6

Forme / tipuri ale învățării

Modalități de construire a unor activități de învățare 

III

Curs

2

Evaluarea în procesul de învățământ

Activităţi practice

4

Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor și a progreselor școlare

Modalități de construire a probelor de evaluare

 

Evaluare

2

Portofoliu de evaluare

 

2. Resurse umane

Prof.Săraru Elena , inspector şcolar de specialitate, formator național

Prof. Diaconescu Cristina, profesor metodist CCD